[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trác Lộc (3);  Xích Thành (5); huyện Khẩu Úy (4); Trương Gia Khẩu (7).

Điểm học Pháp ở: Trác Lộc; Xích Thành; huyện Khẩu Úy; Trương Gia Khẩu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/张家口大法弟子恭祝师尊新年好-24条–438072.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share