Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 486: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Câu chuyện của cha tôi – Một người hay bắt nạt kẻ khác trở thành người thiện lương, bài chia sẻ của Yên Tử, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc.

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 07-12-2020

Share