Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy, Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là tin tức có ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, Trung Quốc vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ. Cuối cùng là câu chuyện kinh doanh phát đạt dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Chương trình phát thanh số 349: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 22/1/2020

Download


Đăng ngày 22-1-2020

Share