Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-3-2016] Tính đến cuối tháng Ba năm nay, đã có 1.183 người dân ở thành phố Đông Cảng ký tên kiến nghị yêu cầu các nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Đồng thời, họ cũng yêu cầu đưa Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc– kẻ đã phát động cuộc bức hại [Pháp Luân Công] vào năm 1999 ra công lý vì các tội ác mà ông ta đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Bản kiến nghị đã thuật lại chi tiết năm trường hợp học viên ở Đông Cảng bị thiệt mạng, và hai người bị suy sụp tinh thần do phải chịu tra tấn [tàn bạo].

Các bài viết:

Năm trường hợp bị bức hại đến chết:

Ông Lý Tân Lương ở Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh thiệt mạng vì bị tra tấn và ngược đãi nghiêm trọng trong khi bị giam giữ

Học viên Pháp Luân Công Triệu Khai Thắng ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh bị tra tấn đến chết

Ông Cao Khánh Phi bị tra tấn nghiêm trọng khiến suy sụp tinh thần và dẫn đến tử vong

Thêm năm học viên bị chết vì đàn áp tại Liêu Ninh, Tứ Xuyên

Học viên Pháp Luân Công Liên Bình ở tỉnh Liêu Ninh bị tra tấn đến chết

Hai trường hợp bị suy sụp tinh thần:

Một phụ nữ rất được kính trọng ở thị trấn Hợp Long, thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh bị suy sụp tinh thần bởi bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ

Anh Vương Cường, một sinh viên ở Học viện Ngoại ngữ Đại Liên bị tra tấn tàn bạo đến tàn phế và hiện phải hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của người khác


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326054.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156186.html

Đăng ngày 12-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share