Ngày 1 tháng 12 năm 2015

[MINH HUỆ 18-11-2015] Tất cả 17 học tiên Pháp Luân Công ở huyện Khang Bình (康平), tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã được phóng thích. Các học viên bị cảnh sát và nhân viên Phòng 610 bắt từ ngày 30 tháng 10 tới ngày 6 tháng 11 năm 2015 do đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Một số học viên đã được thả ngay hôm bị bắt. Còn những người khác đã được thả sau đó từ 5 tới 7 ngày.

Những học viên này là Cao Khiết (高洁), Dương Chấn Vũ (杨振宇), Vương Hồng Anh (王红英), Dương Triết Tuệ (杨哲慧), Quách Nghị (郭毅), Trương Quế Hiệp (张桂侠), An Hữu Giang (安有江), Vương Diệu Văn (王耀文), Khương Tú Phương (姜秀芳), Phó Lập Tân (付立新), Trần Ngọc Xuân (陈玉春), Trương Lập Phượng (张立凤), Bách Kích Kiệt (柏敬杰), Mạnh Đức Vân (孟德云), Triệu Thục Trân (赵淑珍), Triệu Song (赵双), và Phùng Hỉ Lợi (冯喜利).

Sau đây là thông tin về các vụ bắt giữ các học viên này. Trong một số trường hợp, cảnh sát còn quấy nhiễu gia đình của các học viên.

Bà Cao Khiết, tại làng Văn Hoa (文华), thị trấn Thắng lợi (胜利), huyện Khang Bình, đã bị bắt bởi Chu Chí (周志), Giám đốc Sở Cảnh sát Thắng lợi. Bà Cao đã được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Thẩm Dương vào ngày 31 và bị giam ở đó trong 5 ngày.

Gia đình ông Tề Lập (齐立科) bị các sỹ quan cảnh sát Đồn cảnh sát Trấn Bắc (镇北), huyện Khang Bình quấy nhiễu vào đêm ngày 30 tháng 10. Cảnh sát có ý định bắt ông Tề nhưng may thay ông không ở nhà vào thời điểm đó.

Ông Dương Chấn vũ (杨振宇) bị giám đốc và cảnh sát Sở Cảnh sát thị trấn Nhị Ngưu (二牛) bắt vào ngày 30 tháng 10. Sau đó, ông đã bị giam giữ trong 5 ngày tại trại giam Pháp Khố (法库).

Cô Vương Hồng Anh (王红英) bị cảnh sát Sở Cảnh sát Trấn Bắc (镇北) bắt vào khoảng 8:30 ngày 30 tháng 10. Cô được thả vào đêm cùng ngày khi có biểu hiện nghiêm trọng về sức khỏe.

Gia đình cô Quách Thục Hà (郭淑霞) bị cảnh sát Đồn Cảnh sát Thành Tử Phái (城子派) huyện Khang Bình quấy nhiễu khi cô vắng nhà vào ngày 30 tháng 10.

Gia đình cô Tống Kỷ Hà (纪霞) bị cánh sát Sở Cảnh sát Tiểu Thành Tử trong khi cô vắng nhà vào ngày 30 tháng 10.

Cô Dương Triết Tuệ (杨哲慧) và chồng cô là anh Quách Nghị (郭毅) bị 6 công an đồn cảnh sát Trấn Bắc bắt giữ tại nhà vào ngày 1 tháng 11. Cô Dương đã được chuyển đến nhà tù Thẩm Dương, nhưng được thả ra ngay tối hôm đó vì lý do sức khỏe.

Ông Vương Diệu Văn (王耀文) và bà Kinh Tú Hoa (荆秀华) bị cảnh sát thị trấn Đông Quan (东关) bắt giữ vào ngày 2 tháng 11. Ông Vương đã được thả sau ba ngày tuyệt thực.

Ông Trương Quế Hiệu bị cảnh sát thị trấn Tây Quan bắt vào ngày 02 tháng 11.

Ông An Hữu Giang (安有江) đến yêu cầu thả một đồng tu và đã bị bắt ngày 03 tháng 11.

Ông Bách Kích Kiệt (栢敬杰) bị cảnh sát Trấn Bắc bắt vào ngày 4 tháng 11. Sau đó, ông đã được thả vì lý do sức khỏe.

Bà Khương Tú Phương (姜秀芳) và chồng bà, ông Phó Lập Tân (付立新) bị bắt và bị cảnh sát Trấn Nam lục soát nhà vào ngày 05 tháng 11.

Học viên Trần Ngọc Xuân (陈玉春) bị cảnh sát Tiểu Thành (小城) bắt vào ngày 05 tháng 11.

Bà Trương Lập Phượng (张立凤) bị bắt tại nhà vào khoảng 6 giờ sáng ngày 05 tháng 11.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/18/319304.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/1/153900.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share