Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2020] Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2020, mười học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và năm người bị sách nhiễu vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mười học viên bị bắt trong khi nói với người dân về Pháp Luân Công. Ngoại trừ bà Lý Xuân Hoa, chín học viên còn lại bị lục soát nhà và các máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và tiền mặt của họ bị tịch thu.

Chín học viên này gồm: ông Vương Cường, ông Lưu Khâm Cử, bà Quan Duyên Phượng, bà Đổng Ngọc Nhuận, bà Lý Mẫn Chi, ông Tằng Kiến Giang, bà Lưu Quế Chi, bà Nhâm Thục Chi và bà Cổ Phượng Cầm.

Bà Quan, bà Đổng, và bà Lý Mẫn Chi vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

Ngoài bắt giữ 10 học viên nói trên, trong hai ngày đó, các cảnh sát này còn sách nhiễu năm học viên khác tại nhà và tịch thu các sách và vật phẩm liên quan tới Pháp Luân Công.

Năm học viên bị sách nhiễu là bà Vương Diễm Linh, bà Lý Ngọc Lan, bà Vu Kim Phượng, bà Cao Lệ Hà, và bà Triệu Thu Kiệt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/409105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185996.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share