[MINH HUỆ 11-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 4 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 5 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

86cebb97f208e7075d572da7d1fcbadd.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đông Hằng Biểu bị giam giữ
2. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Thụ Anh bị giam giữ
3. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Ông Trạch Ánh Tường và bà Cao Tiểu Hồng bị bắt giữ
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Canh Tú Phân bị giam giữ

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đông Hằng Biểu bị giam giữ

Trong khi đang trên đường tới nhà người thân ở Bắc Kinh để đón Tết Nguyên đán vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, ông Đông Hằng Biểu bị chặn lại tại trạm kiểm soát an ninh của Nhà ga phía Đông Đại Khánh bởi ông mang theo một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ông bị bắt, và bị đưa tới cục công an địa phương. Nhà của ông bị lục soát, và ông bị đưa tới giam giữ trong trại tạm giam Đại Khánh 14 ngày. Gia đình ông không được phép gặp ông.

2. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Thụ Anh bị giam giữ

Bà Chu Thụ Anh ở quận Trì Bình đã bị công an của Đồn Công an Ôn Trần bắt giữ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 vì dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam tại Đồn Công an Ôn Trần.

3. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Ông Trạch Ánh Tường và bà Cao Tiểu Hồng bị bắt giữ

Ông Trạch Ánh Tường bị báo công an vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị bắt và sau đó đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Ông Trạch và bà Cao Tiểu Hồng bị theo dõi và bị bắt vào ngày 5 tháng 2 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà họ, và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu in ấn. Họ đều đã được thả ra, nhưng bị yêu cầu cứ 15 ngày phải đến đồn công an báo cáo một lần.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Canh Tú Phân bị giam giữ

Bà Canh Tú Phân ở quận Long Đàm đã bị công an của Đồn Công an Long Hoa bắt giữ vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, các tấm ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, cùng lịch Pháp Luân Công.

Cục trưởng Cục Công an Thành phố Cát Lâm đã tống tiền gia đình bà 50.000 nhân dân tệ. Bà Canh đã được thả sau 10 ngày bị giam giữ. Công an yêu cầu con trai bà Canh phải trông chừng bà và sau này không được để bà ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401053.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183422.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share