[MINH HUỆ 06-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 10 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

2de9f766afc080febe1dde8e2dbdd9a6.jpg

1. [Thượng Hải] Ông Điền Huy bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích
2. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Chí Văn bị bắt giữ
3. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Đãng Cúc Chương bị bắt giữ
4. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Sử Hiền Thành bị bắt giữ
5. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Ông Vương Quỳnh bị cầm tù
6. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Tài Vũ bị bắt giữ
7. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Sĩ Cần bị kết án 3,5 năm tù
8. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khuông Hoành bị kết án 3,5 năm tù
9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đô Nghiệp Thành bị bỏ tù

1. [Thượng Hải] Ông Điền Huy bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích

Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020, nhân viên Phòng 610 đã bắt giữ ông Điền Huy ở đường Bắc Hưng, tân khu Phổ Đông tại nhà. Cảnh sát lục soát nơi ở của ông Điền. Hiện chưa rõ tung tích của ông.

2. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Chí Văn bị bắt giữ

Ông Tôn Chí Văn ở huyện Vĩnh Cát đã bị camera giám sát ghi lại cảnh ông dán thông điệp có liên quan tới dịch bệnh virus corona (COVID-19). Ông bị Trương Bác, trưởng phòng của Phòng 610 Vĩnh Cát cùng các cảnh sát khác bắt giữ vào ngày 4 tháng 2 năm 2020. Nhà của ông bị lục soát và các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông bị cảnh sát lấy đi.

Cảnh sát đưa ông tới Đồn Công an Thành Bắc, và ông đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

3. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Đãng Cúc Chương bị bắt giữ

Bà Đãng Cúc Chương bị nhân viên an ninh ở Thiên An Môn bắt giữ khi đang trưng một tấm biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Bà bị người của Đồn Công an Tây Viên đưa về thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Gia đình bà Đãng đã nhiều lần đi tới đồn công an để yêu cầu thả người, nhưng không có thông tin gì về bà. Hiện chưa rõ tung tích của bà Đãng.

4. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Sử Hiền Thành bị bắt giữ

Cuối tháng 1 năm 2020, ông Sử Hiền Thành ở quận Toánh Đông bị báo cảnh sát vì nói với đồng nghiệp về Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giữ.

Hiện chưa rõ tung tích của ông Sử.

5. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Vương Quỳnh bị cầm tù

Bà Vương Quỳnh, 55 tuổi, một giáo viên của Trường Văn Tinh, quận Sa Thị, bị bắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2018, và bị giam trong trại tạm giam Tây Môn, quận Kinh Châu. Bà bị Tòa án Huyện Giang Lăng kết án hai năm tù vào tháng 7 năm 2019, và gần đây đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Vũ Hán.

Bà Vương và một học viên khác đã bị Cảnh sát Giang Lăng bắt giữ vào trung tuần tháng 6 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ hình sự vào ngày 20 tháng 6, và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 21 tháng 7 năm 2017.

Trong những năm qua, bà Vương bị bắt và giam giữ nhiều lần. Bà từng hai lần bị giam trong trại cưỡng bức lao động, ba lần trong trung tâm tẩy não, bị đuổi việc, bị phạt, và nhà của bà cũng nhiều lần bị lục soát.

6. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Tài Vũ bị bắt giữ

Ông Lý Tài Vũ ở khu dân cư Sơn Thủy Long Thành bị Công an Hoa Viên ở quận Nguyên Bảo bắt giữ vào sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020.

Gia đình ông Lý đã tới đồn công an để yêu cầu thả người nhưng không thành công.

Tham gia bức hại ông Lý:
Các công an của Đồn Công an Hoa Viên:
Doãn Kiền (尹乾): +86-15842598993
Ninh Á Đông (宁亚东): +86-13942530000
Hàn Tú (韩煦): +86-15842590574
Lưu Hán Thanh (刘汉清): +86-15641512958

7. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Sĩ Cần bị kết án 3,5 năm tù

Bà Lưu Sĩ Cần, 75 tuổi, bị người của Đồn Công an Cao Đài Tử bắt giữ vào năm 2019. Tòa án Quận Minh Sơn đã kết án bà 3,5 năm tù vào đầu tháng 12 năm 2019. Hiện bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Nữ Thành phố Bản Khê.

Tham gia bức hại bà Lưu:
Vương Hải Hà (王海霞), chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Bản Khê: +86-244-3669001
Dương Vệ Hồng (杨卫红), phó chánh án: +86-244-3669002, +86-18641469002

8. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khuông Hoành bị kết án 3,5 năm tù

Cuối năm 2019, Tòa án Quận Lập Sơn đã kết án ông Khuông Hồng 3,5 năm tù. Ông đã kháng cáo, song Tòa án Trung cấp Thành phố An Sơn đã giữ nguyên bản án ban đầu.

Tham gia bức hại ông Khuông:
Toàn án Quận Lập Sơn: +86-412-6821055
Lý Kế Quân (李继军), chánh án: +86-412-2696201
Lý Nguyệt Quang (李月光), chánh tòa, Tòa Hình sự, phụ trách vụ án: +86-15941288258
Trang Kiền Châu (庄乾珠), phụ trách vụ án: +86-15604126677, +86-412-2696252

9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đô Nghiệp Thành bị bỏ tù

Ông Đô Nghiệp Thành bị đưa tới Đội Tập huấn của nhà tù vào cuối năm 2019. Quan chức nhà tù tuyên bố rằng nếu ông không viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, thì gia đình ông sẽ không được phép gặp ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400810.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183382.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share