Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 13-06-2019] Gần đây, Ban Biên tập Minh Huệ đăng “Thông báo” đề cập đến việc thu thập thông tin liên quan đến những kẻ hành ác tham gia bức hại đệ tử Pháp Luân Công. Bởi vì bức hại trải qua thời gian khá dài, nhiều kẻ hành ác cũng như cảnh sát tà ác đã chuyển sang địa phương khác hoặc đảm nhiệm chức vụ khác, thậm chí cũng không biết danh tính của kẻ hành ác. Nhân đây, tôi muốn giới thiệu với các đồng tu một phương pháp có thể giúp thu thập các thông tin:

Trên một trang web thông thường, khi nhập tên khu vực địa phương và tên Giám đốc huyện hoặc Bí thư huyện ủy, sẽ hiện ra rất nhiều thư mục nhỏ, ở phía dưới cùng của thư mực, thường sẽ hiện ra những mục như “vị này đảm nhiệm chức vụ gì ở khu vực nào vào thời gian bao lâu” v.v. Ngoài ra, tại các điểm tổ chức hội nghị cũng có thể thu thập được nhiều thông tin đáng chú ý của những người tham dự, như thông tin cá nhân, lý lịch, ngày tháng năm sinh.

Từ sơ yếu lý lịch của những kẻ hành ác này có thể tìm ra chức vụ mà anh ta/cô ta đảm nhiệm tại địa phương trong những năm qua. Sau đó có thể lên Minh Huệ Net tìm kiếm tình hình chung của các đồng tu bị bức hại ở địa phương và năm có liên quan. Đây chính là bằng chứng xác thực bị bức hại của họ. Đối với các đồng tu có điều kiện viết, ngoài việc cung cấp những sự thật bức hại cụ thể, còn phải viết một bản tóm tắt ngắn, đó là một bản tóm tắt có tính quy nạp.

Ngoài ra, trong “Thông báo” có viết “Thỉnh các đệ tử Đại Pháp trên thế giới hãy lập tức hành động: Thu thập hoàn chỉnh, chỉnh lý, và đưa danh sách những người bức hại lên Minh Huệ; thông tin gồm cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, tài sản tư nhân của họ, để có thể xác định người bức hại.” Hiện nay, còn có một số đồng tu chưa ý thức được ý nghĩa của sự kiện này, thậm chí cảm thấy đây là việc của đồng tu có năng lực ở phương diện này mới có thể làm, hoặc không tỏ rõ ý kiến cũng chẳng nói năng gì. Mỗi cá nhân trong cuộc bức hại của tà đảng đối với Pháp Luân Công, tất cả những bức hại đã trải qua hoặc tình huống của kẻ bức hại đều khác nhau, người tham gia cũng khác nhau, tại trại cải tạo lao động và nhà tù gặp phải những kẻ hành ác và cảnh sát tà ác cũng khác nhau, cho nên chúng ta càng không thể coi việc này như thể là việc của đồng tu có năng lực đi làm. Bởi vì anh ấy hay cô ấy có đơn vị công tác khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, và nhận thức của con người cũng có giới hạn, như vậy sẽ không thể thu thập đầy đủ tất cả mọi thông tin, càng quan trọng hơn là, vấn đề này vô cùng cấp bách, không thể cho kẻ hành ác thêm thời gian để chuẩn bị hoặc chuyển dời đi.

Kỳ thực, bất kể là con người thế gian hay người nhà của người tu luyện, không ai là không hy vọng tà đảng sụp đổ và chấm dứt bức hại. Vào ngày thứ hai khi “Thông báo” được đăng trên Minh Huệ Net, tác giả bài viết này đã giảng chân tướng cho một người mua rau, cô ấy đã từng gặp qua rất nhiều đồng tu khuyên tam thoái, nhưng vẫn không thoái. Đồng tu nói với cô ấy rằng những kẻ bức hại Pháp Luân Công hiện nay đang bị xử lý ở quốc tế, bao gồm cảnh sát, nhân viên chính phủ, v.v. Cô ấy lập tức nói: “Thật sao, tôi đã vào đoàn và đội, vậy thoái cho tôi nhé!” Cái nhìn hy vọng và mong đợi từ lâu trong ánh mắt, cũng như nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô khi ấy, lúc bình thường rất khó thấy được. Tất cả những điều này đều là Sư phụ đang làm, Sư phụ đang giúp đệ tử Đại Pháp cứu người, là hiệu quả mà hồng thế Chính Pháp mang đến.

Sư phụ đã trải con đường Chính Pháp ở trước mắt, đệ tử Đại Pháp chúng ta phải dũng cảm bước ra thêm một bước này, và viên dung tất cả những gì Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/13/388638.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share