[MINH HUỆ 30-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc các huyện thị ở 10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 40 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

7b0e0ac8adc2d16546c03eb247e5e038.jpg

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia bị bắt
2. [Thành phố Cao Bì Điếm, tỉnh Hà Bắc] Ông Uông Phong bị tạm giam
3. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ông Cố Phúc Mãn bị tạm giam
4. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Xuân Huy chính thức bị bắt và ông Đinh Kế Vượng được trả tự do
5. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Truyện Hồng bị mất tích
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ
7. [Bắc Kinh] Nhà ông Kha Hưng Quốc bị lục soát
8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Ngọc Quỳnh bị tạm giam
9. [Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt
10. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt
11. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Diêm Đức Kim bị tạm giam
12. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị bắt
13. [Thành phố Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Lương Nữ bị bắt
14. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt
15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trâu Song Vũ bị tạm giam
16. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Văn Tùng bị bắt
17. [Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Hình Quang Minh bị kết án tù
18. [Thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Dương Huấn Thành và các học viên khác bị bắt
19. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị giam cầm
20. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Nhà ông Lưu Bảo Phú bị lục soát

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia bị bắt

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, ông Vu Hướng Gia bị bắt ở ga tàu khi đang chuẩn bị rời khỏi thị trấn đi công tác. Nhà ông cũng bị lục soát. Hiện không ai biết ông đang ở đâu.

2. [Thành phố Cao Bì Điếm, tỉnh Hà Bắc] Ông Uông Phong bị tạm giam

Trưa ngày 28 tháng 5 năm 2019, công an ở Đồn Công an Phương Quan bắt ông Uông Phong. Ông hiện bị giam tại trại tạm giam Cao Bì Điếm.

3. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ông Cố Phúc Mãn bị tạm giam

Khi ông Cố Phúc Mãn tới thăm cha mẹ ở quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, cảnh sát đường sắt ở Đồn Công an Đường sắt Quận A Thành đã bắt ông khi họ kiểm tra CMND. Ông bị giam ở đây trong năm ngày.

4. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Xuân Huy chính thức bị bắt, còn ông Đinh Kế Vượng được trả tự do

Ông Lý Xuân Huy bị người ở Đồn Công an Quang Minh bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Viện Kiểm sát Quận Hưng An chính thức phê chuẩn lệnh bắt ông Lý.

Ông Đinh Kế Vượng được trả tự do và trở về nhà vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, sau khi gia đình ông bị tống tiền với số tiền là 10.000 tệ.

5. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Truyện Hồng bị mất tích

Bà Vương Truyện Hồng tại thị trấn Thanh Thạch, thành phố Tập An, đã rời khỏi nhà cách đây năm năm để tránh bức hại, hiện vẫn chưa biết bà đang ở đâu.

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ

Ngày 6 tháng 4 năm 2019, bà Vương Thế Phân, 75 tuổi và bà Lang Thụy Phân, 77 tuổi, ở Khu Công nghệ Cao bị Đồn Công an Thị trấn Nam Lưu, quận Phường Tử bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của họ bị lục soát. Hiện cả hai học viên đã trở về nhà.

7. [Bắc Kinh] Ông Kha Hưng Quốc bị lục soát nhà

Công an ở Đồn Công an Vạn Thọ Lộ, quận Hải Điến lục soát nhà ông Kha Hưng Quốc vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019. Họ tịch thu nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính, hai ổ cứng và một máy MP4.

8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Ngọc Quỳnh bị tạm giam

Bà Dương Ngọc Quỳnh ở thành phố Cung Lai bị bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Công an lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, đĩa DVD, máy tính, điện thoại di động và máy in. Bà Dương hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thành Đô.

9. [Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt

Bà Dương Lệ Vy (50 tuổi), bà Trương Lệ Mẫn (khoảng 40 tuổi), ông Hồ Lâm (40 tuổi) và ông Đặng Ngọc Lâm (52 tuổi) bị viên chức Phòng 610 Thành phố Bàn Cẩm và công an huyện Hoàn Nhân bắt vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2019.

Hiện bà Dương và bà Trương đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Bổn Khê. Ông Hồ và ông Đặng bị giam tại trại tạm giam Huyện Hoàn Nhân.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại các học viên:

 • Vương Thành Cương (王成刚), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Hoàn Nhân: +86-13841474555

10. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, bà Hứa Tú Phân ở quận Phòng Sơn bị bắt bởi Phó đồn Lỗ cùng công an ở Đồn Công an Thị trấn Lương Hương. Bà Hứa hiện bị giam tại trại tạm giam Quận Phòng Sơn.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, bà Lương Xuân Lệ và bà Thần bị người ở Đồn Công an Phố Củng Thần bắt giữ. Nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp của họ cũng bị tịch thu.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại các học viên:

 • Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Phòng Sơn: +86-10-89350447
 • Sư Hưng Long (师兴龙): +86-18610718066
 • Ngôi Hữu Thanh (隗有清): +86-10-89350079
 • Tỉnh Thuận (井顺), Phó ban: +86-10-89350010, +86-13501071386
 • trại tạm giam Quận Phòng Sơn: +86-10-81301707

11. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Diêm Đức Kim bị tạm giam

Ông Diêm Đức Kim ở quận Cổ Dã bị cảnh sát mặc thường phục bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp ở khu Ma Loan Đà, huyện Loan vào sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019. Ông hiện bị giam tại trại tạm giam Huyện Loan.

12. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị bắt

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2019, công an ở Phòng Công an Đông Giao đã xông vào nhà bà Trần Ái Lan và bắt bà Trần cũng như các bà Tề Chi Liên, Ngưu Học Trân, Lý Thượng Trân và bà Ân là những người đang đến gặp bà Trần.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại các học viên:

 • Hồ Hoành Nghị (胡宏毅), Giám đốc, Phòng Công an Quận Liêm Khê: +86-792-8279110, +86-792-8279001, +86-13907926566
 • Vương Bảo Ngọc (王宝玉), Chính ủy: +86-792-8279002, +86-13907923029
 • Điền Nhị Hồng (田二洪), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-7928279036, +86-13807926626
 • Chu Hỏa Vinh (周火荣), Bí thư: +86-792-8279037, +86-13907926219

13. [Thành phố Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Lương Nữ bị bắt

Bà Trương Lương Nữ ở thôn Nam Đỗng Công Ngư Khanh, thị trấn Hạc Thành bị công an địa phương bắt ngày 20 tháng 5 năm 2019. Hiện không ai biết bà đang ở đâu.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại học viên:

 • Đồn Công an Thị trấn Hạc Thành: +86-750-8388420

14. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt

Bà Quách Ngọc Trân, bà Lưu Phượng Bảo, bà Đinh Lệ Kiệt, và bà Dương Diễm Kiệt bị công an ở Sở Công an Thành phố Đức Huệ bắt giữ, và hiện đang bị giam tại trại tạm giam của Cục Công an Thành phố Đức Huệ.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại các học viên:

 • Du Thân (俞申), Giám đốc, Sở Công an Thành phố Du Thụ: +86-431-83618209, +86-15500095757
 • Triệu Văn Phong (赵文峰), Đội An ninh Nội địa: +86-431-83618238, +86-13364640184
 • trại tạm giam của Sở Công an Thành phố Đức Huệ: +86-431-87385529

15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trâu Song Vũ bị tạm giam

Ông Trâu Song Vũ, 70 tuổi, bị công an ở Đồn Công an Kim Ngân Hồ, quận Đông Tây Hồ bắt giữ vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2019. Công an còn lục soát nhà và tịch thu một laptop, một máy tính để bàn, một đầu ghi DVD, sách Pháp Luân Đại Pháp, nhiều bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trâu đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Đông Tây Hồ.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại học viên:

 • Hạ Can Kiều (夏乾桥), Công an: +86-18971232966

16. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Văn Tùng bị bắt

Ông Lý Văn Tùng ở huyện Thanh Nguyên bị người ở Đội An ninh Nội địa Mai Hà Khẩu, Đội An ninh Nội địa Thanh Nguyên, và ủy ban khu dân cư bắt vào trưa ngày 29 tháng 5 năm 2019. Không ai biết ông hiện ở đâu.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại học viên:

 • Lý Dũng Lâm (李勇霖), Giám đốc, Sở Công an Thành phố Mai Hà Khẩu: +86-435-4308601
 • Đổng Hải Phương (董海芳), Đội phó, Đội An ninh Nội địa: +86-435-4308610, +86-13943529988
 • Từ Văn Nghiễm (徐文广), Đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-435-4308615, +86-18043528106, +86-13732881777
 • Vương Nghiễm Nhân (王广仁), Bí thư: +86-435-4308643, +86-13944578065

17. [Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Hình Quang Minh bị kết án tù

Ông Hình Quang Minh bị kết án hai năm chín tháng tù.

18. [Thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Dương Huấn Thành và các học viên khác bị bắt

Ông Dương Huấn Thành, bà Vạn Mạnh Dung, bà Duẫn Quang Tố và nhiều học viên khác bị Đồn Công an Thị trấn Tú Thủy, khu An Châu, thành phố Miên Dương bắt và bị lục soát nhà vào ngày 28 tháng 5 năm 2019.

19. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị giam cầm

Ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, và ông Lưu Tỉnh Long bị đưa tới Khu Phạm nhân Mới của Nhà tù Liêu Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Bà Vương Lệ Quả và bà Tôn Bảo Anh bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 21 tháng 5 năm 2019.

20. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Nhà ông Lưu Bảo Phú bị lục soát

Người ở Đồn Công an Ngụy Trang, huyện Tao Sân, và Đồn Công an Thị trấn A Trấn, huyện Quan đã lục soát nhà ông Lưu Bảo Phúc ở thôn Đông Chu Bảo, thị trấn A Trấn vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 chỉ vì ông nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, ông Lưu đã trốn thoát và đang phải sống lưu lạc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/二零一九年五月三十日大陆综合消息-388059.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178084.html

Đăng ngày 02-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share