[MINH HUỆ 31-12-2013]

Download

Bản in khổ A3 (38MB): Download

Bản xem (7MB): Download

Nội dung

 


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=162463

Cập nhật ngày 07-01-2014

Share