[MINH HUỆ 05-06-2013] Ý nghĩa lịch sử cổ xưa của hình chữ Vạn đã bị mai một rất nhiều sau Thế chiến thứ II. Hitler và Đức quốc xã đã lấy biểu tượng thiêng liêng này, biểu tượng của Phật, và xuyên tạc nó để phục vụ cho chương trình đồi bại và tàn ác của họ. Nhưng hình chữ Vạn đã có một lịch sử trải dài hàng ngàn năm, rất lâu trước Đức quốc xã. Nó là một biểu tượng của may mắn, vũ trụ và Phật – một biểu trượng được trân quý và tôn kính trong nhiều nền văn hóa xuyên suốt các thời đại lịch sử.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140299.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share