Bài viết của Chen Wenmin

[MINH HUỆ 18-11-2008] Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế “Chân Thiện Nhẫn” được tổ chức ở thị trấn Toufen, Miaoli, Đài Loan vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Nhiều uỷ viên hội đồng địa phương, quan chức chính phủ, và thị trưởng của thành phố Miaoli đã tới tham dự lễ khai mạc.

2008-11-17-maoliexhibit-01--ss.jpg
Lễ khai mạc

2008-11-17-maoliexhibit-02--ss.jpg
Lễ khai mạc

2008-11-17-maoliexhibit-03--ss.jpg
Nghệ sĩ cô. Chou Yihsiou hướng dẫn cho khách qua các tác phẩm nghệ thuật

2008-11-17-maoliexhibit-04--ss.jpg
Cô Lin Yuerui, một giáo viên ở trường tiểu học Nanyi, giải thích những câu chuyện đằng sau những tác phẩm nghệ thuật với khách xem

2008-11-17-maoliexhibit-05--ss.jpg
Lễ diễu hành

2008-11-17-maoliexhibit-06--ss.jpg
Đội trống và cờ biều diễn tại lễ khai mạc

2008-11-17-maoliexhibit-07--ss.jpg
Đội trống biễu diễm

2008-11-17-maoliexhibit-08--ss.jpg
Những học viên trẻ biểu diễn các bài tập công

Trước lễ khai mạc, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một cuộc diễu hành. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đội trống và đội cờ và đội múa tiên nữ, biểu diễn trong cuộc diễu hành. Các học viên cũng đã trình diễn các bài tập công.

Các học viên cũng biểu diễn cho khách tại lễ khai mạc/họp báo. Nhiều khách mời, gồm cả những thành viên hội đồng thành phố, đã bày tỏ rằng những tác phẩm nghệ thuật có thể thanh lọc và khai sáng tâm người và tinh thần của các học viên Pháp Luân Công được biểu hiện bởi những tác phẩm nghệ thuật thật mạnh mẽ.

Nghệ sĩ cô Chou Yihsiu đã giới thiệu những câu chuyện đằng sau những tác phẩm nghệ thuật cho khách mời. Cô nói tất cả những nghệ sĩ đều tập luyện Pháp Luân Công. Tinh thần của họ đã thăng tiến trong quá trình tu luyện, và những tác phẩm của họ làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày sự tàn bào dã man của cuộc bức hại. “Mỗi câu chuyện đằng sau những bức tranh thật cảm động,” cô nói.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/18/189917.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/11/20/102401.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share