[MINH HUỆ 14-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/郑州大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443401.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share