[MINH HUỆ 12-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông ở Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp, gia đình, nhóm học Pháp ở Yên Đài (8), Uy Hải (5), Tri Bác (5), Vận Thành (2), Nhật Chiếu, Thái An, huyện Ngư Đài, Tảo Trang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442685.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share