[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Sơn Đông tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Yên Đài (9); thành phố Nhật Chiếu (2); Truy Bác (7); Vinh Thành (1); thành phố Liêu Thành (2); thành phố Uy Hải (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442521.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share