[MINH HUỆ 10-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn các khu vực dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Làng Linh Lung thuộc thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; vùng nông thôn thuộc thành phố Toại Ninh, Tứ Xuyên; vùng nông thôn thuộc huyện Hồn Nguyên, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Đông (2); vùng nông thôn thuộc thành phố Phú Cẩm thuộc Giai Mộc tư, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Chiêu Viễn; đệ tử Đại Pháp cùng đồng tu đang trong ngục tại thành phố Cát Lâm; khu Trì Bình, thành phố Liễu Thành; thành phố Tê Hà; huyện Liễu Hà, Thông Hóa tỉnh Cát Lâm (2); thành phố Chu Khẩu, Tế Nam; Thái An; Hà Bắc; Tôn Hóa, Ngọc Điền, Phong Nhuận; khu Tây Bắc của huyện Tuy Trung, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; huyện Tĩnh Châu, thành phố Hoài Hóa tỉnh Hồ Nam; thị trấn Hạ Thôn, thành phố Uy Hải; nhóm học Pháp Liên Hoa; khu Lam Điếm (4); phía Tây Quý Châu; thành phố Cát Lâm, Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442487.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share