Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc Đại Lục.

Hồi ức khó quên về lớp truyền Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu năm 1994

Học viên Pháp Luân Công tại Úc: Trải nghiệm đáng quý nhất cuộc đời

Cuộc đời thay đổi sau ba ngày tham dự lớp học của Sư phụ Lý

Hồi ức về lần tham dự khóa giảng Pháp truyền công của Sư phụ ở Cẩm Châu

Download

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Đăng ngày 6-3-2022

Share