[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tỉnh Thiểm Tây (01); Cát Lâm (02); Liêu Ninh (03); Tứ Xuyên (03); Thiên Tân (01); Hồ Nam (01); Hà Bắc (01); Giang Tây (01); Trùng Khánh (01); Hắc Long Giang (02); các tỉnh khác (04).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/被非法关押的大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438280.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share