Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Một tấm gương thanh bạch lưu lại cho đời sau: Hồi ức của một đồng tu về những năm đầu Sư phụ truyền Pháp (Phần 1)

Một tấm gương thanh bạch lưu lại cho đời sau: Hồi ức của một đồng tu về những năm đầu Sư phụ truyền Pháp (Phần 2)

Một tấm gương thanh bạch lưu lại cho đời sau: Hồi ức của một đồng tu về những năm đầu Sư phụ truyền Pháp (Phần 3)

Một tấm gương thanh bạch lưu lại cho đời sau: Hồi ức của một đồng tu về những năm đầu Sư phụ truyền Pháp (Phần 4)

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 11-4-2020

Share