Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 18-3-2016] Vào tháng 6 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông đã bắt đầu thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ người dân Sơn Đông, kiến nghị lên Tòa án và Viện kiểm sát Tối cao của Trung Quốc truy tố cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tội phát động đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Đơn thỉnh nguyện nêu chi tiết việc Giang Trạch Dân lạm dụng quyền lực phát động cuộc bức hại khiến các học viên bị giam cầm và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, cũng như vai trò của ông ta trong việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu lợi.

Trong sáu tháng qua, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được 739 chữ ký của cư dân thành phố Yên Đài và 545 chữ ký của cư dân thành phố Tế Ninh thuộc tỉnh Sơn Đông.

Đợt thu thập chữ ký này cũng như những đợt khác diễn ra trên khắp Trung Quốc trong vài tháng qua dường như báo hiệu sự thức tỉnh lương tri của người dân Trung Quốc về Pháp Luân Công. Nhiều năm qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, quảng đại quần chúng bị lừa gạt bởi những tuyên truyền dối trá của các kênh truyền thông nhà nước vu khống Pháp Luân Công hoặc là bởi họ quá sợ hãi chính quyền cộng sản đến nỗi không dám bày tỏ sự ủng hộ của mình [đối với Pháp Luân Công].

Các lá đơn thỉnh nguyện được xác nhận đã được Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao Trung Quốc tiếp nhận.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325512.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/30/156094.html

Đăng ngày 6-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share