[MINH HUỆ 19-06-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại tám thành phố hoặc quận huyện ở năm tỉnh thành, trong đó có ít nhất27 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

1ca40fa5bf195fd063e4d521af61dc33.jpg

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] 15 học viên bị bắt, nhà bị lục soát
2. [Thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Ông Phạm Xuân Bình bị tạm giam
3. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Vợ chồng ông bà Vũ Bảo Minh và Trương Biến Anh bị tạm giam
4. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Tuyên Hoài Cát bị bắt
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà của hai ông bà Trương Nguyên Nhân và Phạm Tú Anh bị lục soát
6. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Ngô Tỉnh Giang chính thức bị bắt
7. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Trương Tú Cầm bị lục soát, Từ Thu Lan bị giữ ở trại tẩy não
8. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Bành Tiểu Muội bị tạm giam

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] 15 học viên bị bắt, nhà bị lục soát

Cảnh sát mặc thường phục ở Phòng cảnh sát quận Phong Nhuận, đã xông vào nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào sáng sớm ngày 18 tháng 6 năm 2020. Bà Tiền Thư Quyên, bà Trương Quế Cần, ông Khâu Thuỵ Vương, bà Khâu Thuỵ Thường, bà Vương Lực Bình, bà Trương Nguyệt Quân và bà Dương Lập Diễm ỏ Thượng Cổ Trang; bà Vương Tiên Linh ở thôn Bắc Quảng; ông Dương Thành Huy và bà Tiếu Tuệ Quân ở Thành Khu; và ông Chu Quốc Thái ở thôn Tào Trang Tử bị bắt. Nhà học bị lục soát. Các sách về Pháp Luân Công và thiết bị in ấn bị tịch thu.

Ông Vương Lập Quân, bà Hàn Tú Vinh, và bà Phi Lanh Anh cũng bị bắt. Bà Nhạc Duy Phương vì đau ốm nên được ở nhà, nhưng nhà bà bị lục soát.

Ông Quách Tử Hồng, chồng của bà Vương Tiên Linh cũng bị bắt. Nhà ông Dương Thành Huy bị niêm phong. Chồng bà Tiếu Tuệ Quân bị bắt nhưng sau đó được thả.

2. [Thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Ông Phạm Xuân Bình bị tạm giam

Ông Phạm Xuân Bình, khoảng 60 tuổi, là nhân viên hưu trí thuộc Tập đoàn khai phá dầu mỏ Hoa Bắc, bị bắt tại nhà vào trưa ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát ở Phòng công an Bột Hải giả vờ đi kiểm tra an ninh và lừa ông Phạm mở cửa. Sau đó nhà ông bị lục soát. Ông bị giam tại trại tạm giam mỏ dầu Thuỷ Điện.

Gia đình ông được thông báo rằng ông sẽ được tự do trong 15 ngày. Nhưng khi gia đình ông tới Phòng công an Bột Hải để đón ông về vào ngày 18 tháng 6, họ được thông báo về việc ông Phạm bị gia hạn tù và ông bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Hà Giang vào tối ngày 17 tháng 6.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ông Phạm:

Hàn Nhạn ( 韩 雁), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-317-2770705, +86-317-2706128, +86-13582679508

Mã Huy ( 马辉), +86-317-2726811, +86-13930757878, +86-317-2727878

Từ Bằng ( 徐 鹏): +86-317-2770699, +86-13903273333, +86-317-2718788

Vương Chương Tiết ( 王章 节): +86-317-2752116, +86-13582679200, +86-317-2729762

3. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Vợ chồng ông bà Vũ Bảo Minh và Trương Biến Anh bị tạm giam

Bà Trương Biến Anh ở thành phố Cổ Giao bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi khi bà đi phát tài liệu về Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà bà vào ngày 17 tháng 5, và tịch thu máy tính, máy in, các sách về Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Chồng bà là ông Vũ Bảo Minh bị bắt cùng ngày. Bà Trương hiện bị giam ở trại tạm giam thành phố Cổ Giao số 4 và chuẩn bị đưa ra xét xử. Còn ông Vũ hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Thái Nguyên số 3

4. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Ông Tuyên Hoài Cát bị bắt

Ông Tuyên Hoài Cát ở thôn Tiểu Thuỷ Tuyền, xã Dịch Mã Đồ bị bắt vào tối ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ông Tuyên:

Dương Văn Lượng ( 杨 文亮), Trưởng đồn công an Dịch Mã Đồ: +86-15081343286

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Nhà của hai ông bà Trương Nguyên Nhân và Phạm Tú Anh bị lục soát

Ông Trương Nguyên Nhân, 88 tuổi, và vợ là bà Phạm Tú Anh, 85 tuổi, sống ở Quận 5, Sang Nghiệp Thành. Nhà họ bị nhiều cảnh sát ở Phòng công an Thừa Phong lục soát vào chiều ngày 11 tháng 6 năm 2020. Các sách về Pháp Luân Công, và nhiều tài sản cá nhân của họ bị tịch thu.

6. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Ngô Tỉnh Giang chính thức bị bắt

Ông Ngô Tỉnh Giang, 70 tuổi, ở huyện Cự Lộc, bị người ở Đồn công an Đê Thôn bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2020 sau khi có người tố giác ông phát tài liệu về Pháp Luân Công. Nhà ông bị Lô Đông Lợi, đội trưởng đội an ninh nội địa Cự Lộc, dẫn theo nhiều công an đến lục soát. Ông Ngô bị giam tại trại tạm giam Hình Đài số 1. Phòng công an Cự Lộc đã công bố lệnh bắt vào ngày 17 tháng 6.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ông Ngô:

Lô Đông Lợi ( 卢东 利), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa : +86-13103299909

7. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Trương Tú Cầm bị lục soát, Từ Thu Lan bị giữ ở trại tẩy não

Bà Trương Tú Cầm, 70 tuổi, sống ở quận Trương Điếm. Nhà bà bị sáu công an ở Đồn công an Mã Thượng đến lục soát vào ngày 15 tháng 6 năm 2020. Công an đã tịch thu các sách về Pháp Luân Công và một tấm hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ âm mưu đưa bà Trương đi nhưng bị gia đình ngăn lại.

Cùng ngày có ông Trương Văn Long và bà Từ Thu Lan cũng bị sách nhiễu bởi người ở Đồn công an Công Viên và người ở uỷ ban khu dân cư. Bà Từ bị đưa tới Trại tẩy não thị trấn Hồ Điền và bị giam trong một ngày.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại các học viên:

Đồn công an Mã Thượng: +86-533-2800110

Đồn công an Công Viên: +86-533-2311546

8. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Bành Tiểu Muội bị tạm giam

Bà Bành Tiểu Muội, khoảng 60 tuổi, là nhân viên Ngân hàng xây dựng tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Nhà bà bị lục soát. Hiện bà đang bị giam ở trại tạm giam.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/407911.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/13/185867.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share