Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Virus Trung Cộng đã gieo rắc tai họa cho toàn thế giới. Khi các học sinh ở Trung Quốc bị kẹt ở nhà và học từ xa qua mạng, hàng tuần nhà trường đã buộc các em phải tham gia “lễ chào cờ” trực tuyến và học lớp “Đoàn Thanh niên Cộng sản”. Học sinh phải trả lời câu hỏi trực tuyến và nộp kết quả kiểm tra, hình ảnh tham dự “lễ chào cờ”. Nếu có bất kỳ học sinh nào chậm trễ nộp bài, các giáo viên sẽ gây áp lực lên phụ huynh.

Học sinh, phụ huynh và thậm chí cả giáo viên đều không thích những việc đó. Sau vài lần, giáo viên chủ nhiệm của con tôi đã đưa câu trả lời trực tiếp cho phụ huynh sao chép để họ có thể đạt được 100% kết quả nộp bài kiểm tra.

Tôi cứ liên tục trì hoãn nộp bài của mình. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đã tìm đến tôi theo yêu cầu từ ban giám hiệu nhà trường và hội đồng giáo dục.

Tôi nên làm thế nào? Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng” (Lý tính)

Chiểu theo Pháp mà xét, tôi hiểu rằng mình không nên tham gia vào việc nộp kết quả bài kiểm tra này. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng rằng vì mình mà giáo viên sẽ có thành kiến với con. Tôi nghe nói rằng việc tuyển sinh đại học sẽ dựa trên sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động bắt buộc như vậy. Tôi nên làm thế nào mà không ảnh hưởng đến tương lai của con mình đây? Ngay khi niệm đầu đó nổi lên, ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình đã không chính niệm. Đó là một cái bẫy của cựu thế lực giăng ra.

Tôi nói với bản thân rằng đây là quan khảo nghiệm xem tôi có thực tâm tín Sư tín Pháp hay không. Tôi cần phải vượt qua quan này và để mọi thứ tùy theo an bài của Sư phụ.

Tôi hỏi chính mình: “Nếu thứ này sẽ quyết định kết quả tu luyện của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?” Sau đó tôi cũng tự trả lời: “Tôi sẽ chọn kiên trì con đường tu luyện.”

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý tính)

Tôi biết mình đã lựa chọn đúng và Sư phụ đang gia trì cho mình.

Tôi hướng nội tìm thấy chấp trước vào tình đối với con, tâm ích kỷ và chấp trước sợ hãi. Giờ đã tìm được những chấp trước đó, lập tức tôi phát chính niệm để thanh lý chúng và tất cả các nhân tố của cựu thế lực đằng sau nó.

Tôi nhận ra rằng tương lai của con mình không phải do mình hay do giáo viên chủ nhiệm của cháu quyết định. Tôi nên để Sư phụ an bài. Tôi bắt đầu phát chính niệm giải thể tà ác và các nhân tố đằng sau cái gọi là “lớp Đoàn Thanh niên Cộng sản” và “Lễ chào cờ”. Mỗi khi có thời gian là tôi lại phát chính niệm. Giáo viên chủ nhiệm cũng không còn hỏi cái kết quả kiểm tra ấy nữa.

Tôi chia sẻ trải nghiệm này đầu tiên là để nêu lên tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp. Thứ hai là tôi mong rằng nhiều học viên nữa sẽ tham gia cùng tôi để thanh lý tà ác đằng sau cái gọi là “lớp Đoàn Thanh niên Cộng sản” và “Lễ chào cờ”. Cuối cùng, điều này làm tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, vui lòng chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185667.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share