[MINH HUỆ 22-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 16 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 28 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

f424de22e9ee694584d42e8dba983508.jpg

1. [Thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị kết án tù
2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị kết án tù
3. [Thượng Hải] Bà Dương Khiết bị giam giữ
4. [Bắc Kinh] Bà Thường Thục Vinh bị giam giữ
5. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bốn học viên bị truy tố
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Đổng Hồng Mai bị bắt giữ
7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Xương Kiệt và bà Khúc Mỹ Hoa bị bắt giữ
8. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Toàn Xuân và vợ ông bà Sử Khánh Tú đã bị bắt giữ
9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phạm Chí Cương và bà Tô Sảng bị giam giữ
10. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ông Đảng Viêm Văn bị bắt giữ
11. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Ân Bảo Hợp đã được chuyển tới viện kiểm sát
12. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hà Bắc] Bà Hạ Kim Phương bị giam giữ
13. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Hưng Tài bị bắt giữ
14. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Hà Hoa bị bắt giữ
15. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Bình Hiện và bà Lật Hương Đình bị bắt giữ
16. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Mai bị bắt giữ

1. [Thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị kết án tù

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, bà Cảnh Văn Cảnh, 70 tuổi, ở thôn Đại Doanh, thị trấn Vương Khẩu, đã bị cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Đại Truân bắt giữ và đưa tưới trại tạm giam Thành phố Hành Thủy. Bà đã bị xét xử vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, và bị kết án bốn năm tù vào ngày 13 tháng 4.

Bà Lý Nguyệt Miên, bị kết án hai năm tù vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Bà Trịnh Diễm Mai bị kết án hai năm hai tháng tù. Bà Biên Yến Nguyên bị kết án hai năm ba tháng tù vào ngày 7 tháng 4. Ba học viên đều đã kháng cáo lên tòa án trung cấp.

Tham gia bức hại ba học viên:
Chu Huệ Khanh (朱慧卿), Thẩm phán Chủ tọa, Tòa án An Bình: +86-18632889989
Vương Tùng (王松), công tố viên: +86-19261881925
trại tạm giam Thành phố Hành Thủy: +86-318 2810008

2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị kết án tù

Các học viên dưới đây đã bị kết án tù và ngày 26 tháng 2 năm 2020.

Ông Hàn Tuấn Đức bị kết án tám năm rưỡi tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Lý Thu Diễm và bà Tôn Lập Anh mỗi người bị kết án tám năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ.

Ông Hàn và bà Tôn đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bảo Định.

Tham gia bức hại các học viên:
Vương Nhạn Tường (王雁翔), Thẩm phán chủ tọa Tòa Hình sự Số 2, Tòa án Trung cấp Thành phố Bảo Định: +86-312-3103109, +86-13070552999
Trương Ngạn Lâm (张彦林), Thẩm phán chủ tọa: +86-312-3103248, +86-13001872112
Vương Tú Anh (王秀英), Kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Cao Dương: +86-312-6656611, +86-13903127336
Tiêu Vĩ (肖伟), Chánh án Tòa án Huyện Cao Dương: +86-312-6699866, +86-18903128585

3. [Thượng Hải] Bà Dương Khiết bị giam giữ

Bà Dương Khiết bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, và bị đưa tới trại tạm giam Phổ Đông.

4. [Bắc Kinh] Bà Thường Thục Vinh bị giam giữ

Bà Thường Thục Vinh ở thị trấn Trương Phường ở quận Phòng Sơn đã bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát tịch thu một máy tính xách tay và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà Thường bị giam 14 ngày. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Thường:
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Phòng Sơn: +86-10-89350447
Lý Văn Lượng (李文亮), Trưởng Phòng 610 Quận Phòng Sơn: +86-13311285785
Tỉnh Thuận (井顺), Phó trưởng Phòng 610: +86-10-89350010, +86-13501071386
trại tạm giam Quận Phòng Sơn: +86-10-81301614

5. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bốn học viên bị truy tố

Gần đây Viện Kiểm sát Quận Kim Đài đã khởi tố bà Vương Cúc Hương, bà Cao Tiểu Vỉ, bà Lý Mẫn Phảng, và bà Trần Đức Phương.

Tham gia bức hại các học viên:
Ninh Hoài Bân (宁怀彬), Ủy ban Quận Kim Đài: +86-917-3511699, +86-13992762666
Chu Tiểu Cường (朱小强), Phó Bí thư Quận ủy: +86-917-3516625, +86-13309170929
Vương Khải (王启), Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật: +86-917-3522909, +86-13659272277

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Đổng Hồng Mai bị bắt giữ

Bà Đổng Hồng Mai ở thôn Vương Vọng, thị trấn Đạo Điền, thành phố Thọ Quang đã bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đạo Điền bắt giữ vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2020.

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Xương Kiệt và bà Khúc Mỹ Hoa bị bắt giữ

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020, ông Chu Xương Kiệt và bà Khúc Mỹ Hoa bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hải bắt giữ vì nói với người dân ở quận Lai Sơn về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

8. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Toàn Xuân và vợ ông bà Sử Khánh Tú đã bị bắt giữ

Ông Lưu Toàn Xuân và vợ ông bà Sử Khánh Tú đã bị bắt và giam giữ riêng ở hai cơ sở giam giữ. Hiện chưa rõ nơi giam giữ họ.

9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phạm Chí Cương và bà Tô Sảng bị giam giữ

Ông Phạm Chí Cương và bà Tô Sảng bị cách ly 14 ngày. Sau đó họ bị đưa tơi trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Gia đình hai học viên này không được phép vào thăm họ.

10. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ông Đảng Viêm Văn bị bắt giữ

Ông Đảng Viêm Văn bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Bình Xuyên bắt giữ vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Tham gia bức hại ông Đảng:
Cảnh sát: +86-943-6631997, +86-15101441290, +86-15095690121

11. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Ân Bảo Hợp đã được chuyển tới viện kiểm sát

Ông Ân Bảo Hợp đã bị cáo cảnh sát vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị Bạch Tuyết Kiện và các cảnh sát khác của Công an Bắc Tháp bắt giữ vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Ông Ân đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Triều Dương, và hồ sơ vụ án của ông đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Song Tháp.

Tham gia bức hại ông Ân:
Vương Văn Giang (王文江), Trưởng Công an Quận Bắc Tháp: +86-13842101234
Tề Cảnh Sơn (齐景山), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Song Tháp: +86-13304215122, +86-15566795008

12. [Thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hà Bắc] Bà Hạ Kim Phương bị giam giữ

Bà Hạ Kim Phương đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Trung và Đội An ninh Nội địa Quận Hiếu Nam bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2020. Nhà của họ bị lục soát.

Tham gia bức hại bà Hạ:
Đồn Công an Thành Trung: +86-95294521, +86-712-95289215, +86-712-2856596
Lỗ Quân (鲁军), Trưởng Đồn Công an Thành Trung: +86-177712186999

13. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Hưng Tài bị bắt giữ

Ông Vương Hưng Đài đã bị cảnh sát của Công an Thành phố Đan Đông và Đồn Công an Bát Đạo bắt giữ vào tối ngày 16 tháng 4 năm 2020. Nhà của ông bị lục soát, và hai chiếc máy tính cùng các thiết bị USB của ông bị tịch thu.

Tham gia bức hại ông Vương:
Vương Vận Thành (王运成), Trưởng Công an Quận Nguyên Bảo: +86-415-2857567
Shao Junwei (邵君伟), deputy chief: +86-415-2859518, +86-13841516111
Bai Chengbo (白成波), deputy chief: +86-415-2806034, +86-415-6188833, +86-18341563777

14. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Hà Hoa bị bắt giữ

Bà Trương Hà Hoa bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Kỳ Đình bắt giữ vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2020.

15. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Bình Hiện và bà Lật Hương Đình bị bắt giữ

Bà Lưu Bình Hiện ở thôn Hậu Tào Trang ở quận Vĩnh Niên đã bị bắt giữ khi đang trên xe lửa tới Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Bà đã bị đưa tới Đội An ninh Nội địa Đường sắt Ô Lỗ Mộc Tề.

Bà Lý Hương Đình bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 4.

Tham gia bức hại bà Lưu và bà Lý:
Chân Hải Đông (甄海东), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Vĩnh Niên: +86-13513206665
Hầu Hùng Đào (侯雄涛), Phó Đội trưởng: +86-13722480111
Vũ Vĩnh Tường (武永祥): +86-13513206648

16. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Mai bị bắt giữ

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, bà Dương Mai bị báo cảnh sát vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Trường Xuân Lộ ở quận Giản Tây bắt giữ. Nhà bà bị lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, cùng hơn 300 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin Pháp Luân Công bị tịch thu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184356.htm

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share