Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 23-12-2019] Có một khoảng thời gian, cơ thể tôi cảm thấy nặng nề và dạ dày tôi bị rối loạn. Tôi cũng bị chóng mặt khi sử dụng máy tính. Ngay cả khi tôi làm một số việc nhẹ nhàng, tôi vẫn cảm thấy hụt hơi và tim tôi đập loạn nhịp. Gần đây khi tôi đọc được Pháp lý: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân), tôi chợt ngộ ra được nội hàm thâm sâu hơn về Pháp lý này.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Tôi minh bạch được từ Pháp rằng Sư phụ đã thanh lý tất cả những nhân tố gây ra bệnh tật – tôi có thể thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Tôi cũng ngộ được rằng Sư phụ đã phân chia nghiệp lực của chúng ta thành vô số phần và đặt chúng tại các tầng thứ tu luyện khác nhau của chúng ta. Điều này cho chúng ta có cơ hội để đề cao tâm tính, thăng hoa tầng thứ và chuyển hoá nghiệp thành đức.

Vì thế khi tôi bắt đầu cảm thấy thân thể nặng nề và không khoẻ, tôi nhận ra rằng nhất định trạng thái tu luyện của bản thân có vấn đề và tôi cần làm điều gì đó. Tôi cảm thấy đây là một điểm hoá cho tôi cần phải đề cao lên. Rõ ràng là, tâm tính của tôi bị kẹt ở một tầng thứ quá lâu, nên thân thể tôi mới xuất hiện trạng thái không khoẻ mạnh.

Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vậy vấn đề của tôi là gì? Tôi đã làm ba việc mỗi ngày, nhưng khi tôi xem xét lại bản thân đã thực hiện những việc đó như thế nào, tôi nhận ra rằng tôi có một số thiếu sót trong tu luyện. Dường như vấn đề lớn nhất của tôi là tâm thái của bản thân khi học Pháp. Tôi đã tham gia một nhóm học Pháp trực tuyến trong một thời gian dài. Nhưng khi đến lượt tôi đọc, tôi thường chỉ đọc cho có lệ. Khi những người khác đọc, tôi lại không chú ý tập trung.

Sư phụ giảng:

“Tất cả những ai bị can nhiễu nhiều nhất, bị bức hại ghê gớm nhất đa số là những học viên không tinh tấn lắm, hoặc không học Pháp thường xuyên, khi học Pháp thì tư tưởng để vào việc khác, đều là thế cả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi nhận ra rằng trạng thái tu luyện của tôi giống hệt như Sư phụ giảng: “…khi học Pháp thì tư tưởng để vào việc khác”. Tôi nhận thấy mình đã ở trong trạng thái này một thời gian rất lâu rồi. Vì tôi đã dành thời gian học Pháp, tôi cần phải học một cách nghiêm túc và tập trung. Ngay khi tư tưởng của tôi bắt đầu lơ đễnh, tôi lập tức nhắc nhở bản thân tập trung vào từng từ một.

Sau khi tôi quy chính lại bản thân, một lần nữa tôi cảm thấy như thể sinh mệnh mình được bao bọc bởi Pháp trang nghiêm và thần thánh của Sư phụ. Các Pháp lý đã chạm tới sâu thẳm tâm hồn tôi, và tôi có thể cảm thấy trạng thái tu luyện của mình được đề cao và thăng hoa. Thân thể tôi cũng phát sinh biến hoá rất lớn.

Sau khi tôi vượt qua khảo nghiệm này và đọc lại Pháp lý của Sư phụ: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”, tôi đã có được một thể ngộ mới: Khi chúng ta cải biến được trạng thái không đúng đắn, đột phá được một quan nạn và quy chính bản thân, năng lượng mà Sư phụ cấp cho chúng ta sẽ khởi được uy lực và chúng ta sẽ cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397360.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183234.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share