Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2020] Bốn cư dân ở thành phố Đại Khánh tỉnh Hắc Long Giang đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi kháng cáo của họ bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà An bị xét xử vào tháng 8 năm 2019. Ông Đô, bà Ngô và ông Quan đã xuất hiện tại tòa vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Bà An, ông Đô, bà Ngô và ông Quan lần lượt bị tòa án quận Nhượng Hồ Lộ kết án ba năm, bảy năm, bảy năm rưỡi và tám năm tù. Tòa án này trước đó cũng đã kết án 12 học viên khác ở Đại Khánh, tất cả đều là mục tiêu của một vụ bắt giữ hàng loạt.

Bốn học viên đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp Đại Khánh nhưng đều bị bác bỏ.

Bà An và bà Ngô đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang lần lượt vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 và ngày 7 tháng 1 năm 2020.

Ông Đô bị đưa đến nhà tù Hô Lan vào cuối tháng 12 năm 2019. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2020, ông Quan cũng đã bị đưa đến nhà tù này.

Lãnh đạo nhà tù đã không cho phép gia đình vào thăm, với lý do rằng các học viên đã không chịu từ bỏ đức tin của họ.

Bài viết liên quan:

Một năm sau vụ bắt giữ hàng loạt ở Hắc Long Giang, 16 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì đức tin của họ

Bị nhắm tới trong một vụ bắt giữ hàng loạt, ba học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Ba cư dân ở Hắc Long Giang bị xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401047.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183355.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share