Bài viết một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-10-2019] Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ yêu cầu chúng ta đồng thời làm ba việc, yêu cầu này dù trong thời gian hay hoàn cảnh nào cũng sẽ không thay đổi, cần phải làm tốt ba việc trong tu luyện giữa cuộc sống thường ngày. Trong hoàn cảnh bị bức hại cũng phải làm tốt ba việc một cách toàn diện. Nói cách khác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn có thể làm ba việc được tốt, thì chính là đang đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Ngược lại, nếu bạn không thể làm tốt ba việc thì chính là trên con đường mà cựu thế lực an bài.

Trong chúng ta có một đồng tu, trong tu luyện giữa cuộc sống thường ngày, có thể cố gắng hết sức làm tốt ba việc một cách toàn diện, nhưng một khi cuộc bức hại xảy ra, thì không thể làm tốt toàn diện ba việc nữa. Kỳ thực, đây chính là kiểm nghiệm trực tiếp mức độ tín Sư tín Pháp của bạn. Khi hoàn cảnh thay đổi, xem liệu bạn có thể tín Sư tín Pháp hay không. Sau khi bức hại xảy ra, nếu bạn không thể làm ba việc đầy đủ như trước đây, điều này đã chứng minh rằng bạn không thể tín Sư tín Pháp 100%, nói cách khác, bạn đã đi chệch hướng khỏi con đường mà Sư phụ an bài, và đang đi trên con đường an bài của cựu thế lực.

Từ một góc độ khác mà nói, giống như diễn một vở kịch vậy, khi bạn cứu độ chúng sinh và làm tốt ba việc một cách toàn diện, ấy chính là bạn đang diễn một vai lớn trong việc cứu độ chúng sinh, và bạn là diễn viên chính trong vở kịch này. Nếu bạn không thể làm tốt ba việc một cách toàn diện, bạn đã phù hợp với yêu cầu của tà ác, bởi vì tà ác chúng hy vọng bạn không làm ba việc và từ bỏ tu luyện. Cho nên, trong hoàn cảnh bị bức hại, nếu bạn không thể làm tốt ba việc, điều ấy nói rõ rằng bạn không kiên định tín Sư tín Pháp, bạn đang phù hợp với yêu cầu của tà ác, bạn đang từ vai trò diễn viên chính trong màn kịch lớn cứu độ chúng sinh bỗng trở thành diễn viên phụ trong màn kịch bức hại do cựu thế lực an bài.

Có một đồng tu, sau khi bị bức hại, không làm tốt ba việc một cách toàn diện, nhưng lại có thể kiên định không bị chuyển hóa. Thực ra, làm thế cũng vẫn là đang phối hợp với bức hại của tà ác. Dẫu bạn có làm tốt đến đâu trong khi bị bức hại, mà không phải là đang làm tốt việc cứu độ chúng sinh, thì cũng bằng như bạn đã từ bỏ không diễn vai chính chứng thực Pháp trong vở kịch lớn cứu độ chúng sinh; chỉ là diễn tốt vai phụ trong màn kịch bức hại do cựu thế lực an bài, có làm tốt ra sao trong cuộc bức hại do cựu thế lực an bài cũng chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực. Mặc dù bạn vượt qua được những bức hại do cựu thế lực an bài, nhưng đó không phải là con đường mà Sư phụ an bài, về căn bản thì tất cả những điều này không nên xảy ra. Bởi vì trong trường bức hại này không chỉ là các đệ tử Đại Pháp bị bức hại thôi đâu, mà đầu tiên là Đại Pháp bị bức hại, hơn nữa con người thế gian mới thực sự bị bức hại, những cảnh sát tham gia cuộc đàn áp mới thực sự là những đối tượng bị bức hại.

Chúng ta có những đồng tu vì điều này mà mất đi thân người, và một số đồng tu có thể vượt qua từ trong bức hại tàn khốc, nhưng mọi người không thử nghĩ qua ư, là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà nói, mục đích đến thế gian của chúng ta là gì, chẳng phải là trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh hay sao? Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta không hoàn thành, mà lại lãng phí thời gian và tinh lực tiếp nhận khảo nghiệm tà ác của cựu thế lực an bài, thật không nên và cũng không đáng chút nào! Do đó nói rằng, chúng ta thông qua việc đi cho tốt và đi cho chính trên con đường mà Sư phụ an bài, chính là đã phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực, chứ không phải là thông qua thực hiện tốt như thế nào đó trong những khảo nghiệm tà ác của cựu thế lực an bài mới là bài trừ an bài của cựu thế lực. Nói cách khác, chúng ta thông qua làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài để phủ định và loại bỏ mọi an bài của cựu thế lực, chứ không phải làm tốt ra sao trong những bức hại cực hình của cựu thế lực an bài mới là bài trừ sự sắp đặt của chúng.

Thật ra ba việc mà Sư phụ an bài rất toàn diện. Làm tốt việc thứ nhất, học Pháp tốt để hiểu và ngộ được Pháp lý, có thể đối chiếu Đại Pháp để hướng nội tìm một cách vô điều kiện, tu tốt bản thân, dụng tâm cho chính, cựu thế lực mới không dùi vào sơ hở, như thế mới có thể phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực. Làm tốt việc thứ hai, phát chính niệm thanh trừ tà ác đang bức hại cảnh sát, nếu không có tà ác thao túng khống chế, thì bản thân cảnh sát về căn bản là không có khả năng bức hại đệ tử Đại Pháp, đây cũng là phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực. Làm tốt việc thứ ba, giảng chân tướng để cứu cảnh sát, tà ác sẽ không còn cách nào thao túng cảnh sát, và cảnh sát sẽ biết nên đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, như thế cũng là phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực. Từ quan điểm này, khi chúng ta làm tốt ba việc chính là có thể phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực, cũng có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc đàn áp, miễn sao chúng ta thực sự làm tốt bất cứ việc gì trong ba việc mà Sư phụ an bài, thì chúng ta có thể phủ định và loại trừ an bài của cựu thế lực. Nếu nói rằng, chúng ta không có thực sự làm tốt việc nào trong ba việc này cả, không thể phủ nhận hay bài trừ an bài của cựu thế lực, nếu thực sự đến mức bị tra tấn và bức hại, rốt cuộc chỉ có thể kiên định một chính niệm cuối cùng là: Kiên tu Đại Pháp đến cùng, quyết không chuyển hóa. Làm tốt trong bức hại mà cựu thế lực an bài, có thể chịu đựng được khảo nghiệm tà ác của cựu thế lực sắp đặt, điều này cũng có nghĩa là không còn biện pháp nào nữa.

Điều đó có nghĩa là, mặc dù anh ấy không thực hiện được tín Sư tín Pháp 100% và làm tốt ba việc, nhưng anh ấy có thể tin tưởng vững vàng không hoài nghi vào một số Pháp lý của Sư phụ, như vậy cũng có thể khởi một tác dụng nhất định trong việc ngăn chặn bức hại. Tuy nhiên, thông qua hình thức làm tốt trong cuộc bức hại mà cựu thế lực an bài để thực hiện loại bỏ an bài của cựu thế lực, cái giá phải trả là rất cao, tối thiểu cũng phải chịu đựng thống khổ rất lớn, thậm chí phải trả giá bằng cả sinh mệnh.

Từ một góc độ khác mà nói, cho dù bạn có thể vượt qua được tra tấn cực hình, nhưng người cảnh sát dùng cực hình với bạn đã bị hủy hoại, anh ta phải hạ địa ngục để chịu đựng bồi hoàn. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chúng ta là cứu độ chúng sinh, nhưng chúng ta không những không thể cứu độ chúng sinh, mà còn liên lụy đến việc con người phạm tội với Đại Pháp, hủy đi con người, liệu đây có phải là kết quả mà chúng ta mong nhìn thấy không? Cho nên đối với đệ tử Đại Pháp trên thân gánh vác sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh mà nói, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có tu tốt bản thân, tín Sư tín Pháp 100%, thông qua làm tốt ba việc một cách toàn diện để phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực, gắng hết sức không đi đến bước bị tra tấn bức hại, chúng ta chỉ có thể cố gắng đi cứu độ chúng sinh, không thể để chúng sinh bị hủy. Trong cuộc bức hại, bạn làm tốt thì có thể cứu độ chúng sinh, bạn làm không tốt thì hủy đi chúng sinh. Vậy mới nói, đây không chỉ là vấn đề cá nhân làm tốt hay không tốt, mà chính là vấn đề bạn cứu chúng sinh hay hủy đi chúng sinh.

Thực chất nói tới nói lui vẫn là vấn đề tu “Thiện”, chỉ cần bạn buông xuống được bản thân mình, không có tư tâm, chỉ có nhất tâm nghĩ đến những chúng sinh được cứu, lúc ấy bạn sẽ biết được nên làm thế nào. Sau khi cuộc đàn áp xảy ra, phương thức tư duy của đệ tử Đại Pháp có hai loại, một loại là tư duy tích cực chủ động lấy Thiện làm xuất phát điểm: Mình phải quý trọng sử dụng tốt cơ hội chứng thực Pháp này, tu tốt bản thân, thanh trừ tà ác, cứu độ con người thế gian, diễn tốt vai chính. Còn một loại khác là tư duy tiêu cực bị động lấy tư làm xuất phát điểm: Mình đối mặt với bức hại như thế nào đây (đầu tiên xếp đặt bản thân ở vị trí người bị bức hại do cựu thế lực an bài, chủ động đóng vai phụ trong màn kịch bức hại do cựu thế lực an bài, bằng như là chủ động thừa nhận an bài của cựu thế lực), mình làm sao mới có thể không bị bức hại, mình làm sao mới có thể kiên định trụ vững không bị chuyển hóa, mình làm sao mới có thể nghĩ ra biện pháp vượt xuất ra. Chính là nói, điều anh ta quan tâm đều là bản thân mà thôi. Với loại phương thức tư duy đầu tiên, bởi vì lấy Thiện làm xuất phát điểm, phù hợp với Pháp, từ đó có thể phủ định và bài trừ bức hại, cũng có thể hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Còn loại phương thức tư duy thứ hai, bởi vì lấy tư làm xuất phát điểm, không ở trong Pháp, nên không có năng lực phủ định và bài trừ bức hại, dĩ nhiên càng không thể hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Nói cách khác, khi chúng ta lấy Thiện làm xuất phát điểm, và suy nghĩ làm thế nào để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh; đổi lại khi lấy tư làm xuất phát điểm, và suy nghĩ làm sao để kết thúc bức hại, để được cứu và giải thoát tự thân.

Đệ tử Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn, cho dù làm bất kể điều gì cũng đều phải đạt đến Thiện. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, những gì được đặt trước chúng ta là sự lựa chọn không thể tránh khỏi: Trách nhiệm với chúng sinh, kết thúc bức hại của cựu thế lực đối với con người thế gian, vẫn là lựa chọn bảo toàn bản thân, kết thúc bức hại đối với bản thân. Nếu bạn động tư tâm, lựa chọn bảo toàn bản thân, kết thúc bức hại đối với bản thân, tâm không ở trong Pháp, ấy là tương đương với suy nghĩ của một người thường muốn phủ nhận bức hại của cựu thế lực, cho dù bạn nỗ lực thế nào cũng đều không thể thực hiện được. Nếu bạn động thiện tâm, lựa chọn trách nhiệm với chúng sinh, kết thúc bức hại của cựu thế lực đối với con người thế gian, tâm ở trong Pháp, thì uy lực của Đại Pháp sẽ có thể triển hiện xuất lai, có thể kết thúc bức hại của cựu thế lực đối với con người thế gian.

Trong những năm qua, sau khi chúng ta có nhiều đồng tu Đại Lục bị bức hại, không thể phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực, cuối cùng đã bị kết án, bị bắt giam. Cá nhân tôi nhìn nhận, nguyên nhân có nhiều phương diện, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tư tâm thúc đẩy mà ra. Lúc bình thường mọi người về cơ bản đều có thể thiện đãi với tất cả xung quanh, nhưng một khi đàn áp xảy ra, khi lợi ích cá nhân bị tổn hại nghiêm trọng hoặc thậm chí gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn cá nhân, tâm ích kỷ bảo vệ bản thân liền phản ánh xuất ra, tâm tư đều đặt vào việc bảo vệ bản thân, muốn làm sao để tránh bị bức hại, làm sao để kiên trì vững để không bị chuyển hóa, làm sao để kết thúc bức hại, vượt xuất ra, những điều động đến toàn là tư tâm, tâm không ở trong Pháp, cựu thế lực đã mượn cớ này để tăng cường đàn áp. Lý trong tu luyện và lý trong người thường là tương phản với nhau, bạn càng động tư tâm bảo vệ bản thân, thì càng bảo vệ bản thân không được, ngược lại còn bị cựu thế lực nắm lấy cớ bức hại. Khi bạn càng không muốn bản thân, không nghĩ cho bản thân, lương thiện nghĩ cho mọi người. Lúc này Sư phụ sẽ giúp bạn, ai cũng không dám bức hại bạn, và bạn vẫn có thể làm tốt những gì bạn cần làm.

Vô tư mới có thể đạt được vô cầu, vô tư mới có thể đạt được không sợ, vô tư mới có thể đạt được Chân Thiện, vô tư mới có thể đạt được từ bi, vô tư mới có thể hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm với Pháp và trách nhiệm với chúng sinh.

Điều then chốt nhất trong tu luyện chính là chữ “tín” trong tín Sư tín Pháp. Bạn tin tưởng Đại Pháp bao nhiêu, bạn có thể làm được bao nhiêu trong tu luyện, và uy lực của Đại Pháp có thể triển hiện xuất lai bao nhiêu. Mỗi một khảo nghiệm trong tu luyện, đều là khảo nghiệm chúng ta liệu có tín Sư tín Pháp hay không. Nếu chúng ta làm được tín Sư tín Pháp, đối đãi dựa trên Pháp, thì có thể vượt quan. Nếu chúng ta không làm được tín Sư tín Pháp, không thể đối đãi dựa trên Pháp, thì không thể vượt quan. Nếu một người tu luyện có thể làm được tín Sư tín Pháp dù ở bất kỳ tình huống nào, thì ai cũng không dám an bài khảo nghiệm, con đường tu luyện sẽ thông suốt không trở ngại.

“Tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X),cảnh chuyển tùy theo tâm, điều khó nhất trong tu luyện là xếp đặt cho chính cái tâm của bản thân mình. Nếu chúng ta có thể xếp đặt cho chính cái tâm của bản thân mình trong mọi tình huống, thì Sư phụ có thể làm chủ cho chúng ta, sẽ giải quyết công bằng mọi thứ xung quanh chúng ta, và cách duy nhất để xếp đặt cho chính cái tâm này chính là tín Sư tín Pháp.

Tín Sư tín Pháp, không thể có bất kỳ mặc cả hay ngã giá nào, chỉ cần bạn có chút mặc cả, sẽ lệch khỏi con đường mà Sư phụ an bài, nói cách khác, bạn đã bước sang con đường của cựu thế lực an bài. Khi bạn chọn tín Sư tín Pháp, chính là chọn giữa con đường mà Sư phụ an bài và con đường mà cựu thế lực an bài.

Tín Sư tín Pháp là biện pháp căn bản để phủ định và bài trừ an bài của cựu thế lực, tín Sư tín Pháp là con đường lớn duy nhất từ người hướng đến Thần, tín Sư tín Pháp là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, là bảo chứng căn bản để hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân trong giai đoạn tu luyện hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/17/394671.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share