Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ba cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị Toà án quận Nhượng Hồ Lộ xét xử vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tín ngưỡng tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, hai vợ chồng bà Ngô Diễm Hoa và ông Quan Hưng Đào, cùng ông Đô Nghiệp Thành đã bị bắt trong một vụ bắt giữ quy mô lớn 119 học viên ở thành phố Đại Khánh và Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang). Họ đã bị giam giữ ở trại tạm giam Đại Khánh kể từ đó.

Bà Ngô và gia đình ông Quan đã thuê một luật sư để biện hộ vô tội cho họ. Ông Đô tự bào chữa cho mình.

Cả luật sư và ông Đô đều lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Họ cũng bác bỏ cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mà chính quyền Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội các học viên.

Luật sư đã hỏi công tố viên: “Ông có thể chỉ ra điều luật nào mà thân chủ của tôi đã vi phạm không?” Công tố viên đã không thể trả lời.

Trong hơn 100 trang tài liệu về vụ án, tất cả các bằng chứng được liệt kê để chống lại các học viên là các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và máy tính. Luật sư nói: “Không có món đồ nào trong số này có thể chỉ ra rằng thân chủ của tôi đã vi phạm luật pháp.”

Ông tiếp tục nói: “Pháp Luân Công đã được giới thiệu đến nhiều quốc gia trên thế giới và đều được người dân ở đó đón nhận, [nhưng] chỉ ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên môn tu luyện này mới bị đàn áp.”

Ông Đô đã tự biện hộ cho mình: “Tôi chỉ muốn làm một người tốt bằng cách tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý của môn tu luyện. Tôi không vi phạm bất cứ luật nào trong việc bảo vệ đức tin của mình.”

Công tố viên đã đề nghị kết án bà Ngô và ông Đô từ 5 đến 6 năm tù, và ông Quan từ 7 đến 8 năm.

Thẩm phán Trương Hân Nhạc đã hoãn phiên toà mà không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Báo cáo liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/-391608.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179082.html

Đăng ngày 06-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share