Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2019] Tôi bị một cảnh sát mặc thường phục bắt trong khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong xe của anh ta, anh ta nói với tôi rằng nếu tôi mát-xa đầu cho anh (để tiêu trừ cơn đau đầu của anh ta), thì anh ta sẽ thả tôi đi. Bằng không, anh ta sẽ bắt tôi đến đồn cảnh sát. Anh ta cho tôi vài phút để cân nhắc. Tôi tự nhủ rằng chỉ có Sư phụ mới là người quyết định tối cao. Tôi không thể làm điều mà đi ngược với tiêu chuẩn của người tu luyện. Tôi đi đến quyết định và nói rằng tôi sẽ không làm việc đó, ngay cả khi tôi bị giam giữ hoặc đi tù.

Tôi đã vượt qua được khảo nghiệm bởi vì tôi không gặp tình huống nguy hiểm nào. Sau khi về nhà, tôi hướng nội xem mình không làm tốt ở chỗ nào. Tôi đã nhận ra mình bị chấp trước vào dục vọng và thường chọn người để giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Tiêu trừ tâm sợ hãi và ích kỷ

Với thể ngộ sâu hơn về điều Sư phụ giảng, tôi đã phát hiện ra mình có hai thiếu sót này. Đầu tiên là tôi chỉ tiếp cận người già, phụ nữ và những ai thuộc tầng lớp thu nhập thấp. Tôi cũng chỉ nói chuyện với những người mà tôi thấy ở họ có sự “bình an” hoặc thân thiện. Vậy thì lớp người trẻ thì sao, lớp trung niên, lớp cao cấp, những người bị bệnh nghiêm trọng, và những người trông không hề thân thiện nhưng đang chờ tôi giảng chân tượng cho họ?

Điều này chứng tỏ rằng tôi đã chấp trước vào số lượng người cần cứu; và sự sợ hãi của tôi vào việc thất bại và nguy hiểm. Nói chuyện với người già đã về hưu đơn giản là dễ dàng và an toàn hơn, và họ cũng có nhiều thời gian để nói chuyện hơn. Hơn nữa, đa số họ không dùng điện thoại thông minh.

Trong khi nhóm người trẻ tuổi và trung niên luôn bận rộn và dùng điện thoại thông minh. Do vậy, khó mà có thể thuyết phục nổi họ, và cũng không an toàn bởi họ hoàn toàn có thể thu lại đoạn đối thoại với họ hoặc chụp ảnh tôi. Nhưng thực ra thì tôi là vì ích kỷ và sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“… Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi còn cách tiêu chuẩn này xa lắm!

Thiếu sót thứ hai là tôi sợ đối thoại với hơn hai người cùng một lúc. Tôi không dám hé miệng nếu có hơn hai người đứng trước mặt tôi. Nếu tôi đủ chính niệm và từ bi, không chỉ nghĩ cho bản thân, và muốn đột phá chấp trước này, có lẽ tôi sẽ có thể đề cao.

Có lần tôi nói chuyện với một cô gái đang chờ đón bạn ở trạm xe. Cô ấy từ chối nhận tài liệu chân tướng, và cũng không muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bạn cô ấy cùng một người nữa xuống xe buýt, và tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sau một lúc, người kia đi khỏi, nên tôi chọn đưa tài liệu cho người bạn của cô ấy. Lúc đó, cô gái nói với người bạn rằng đó là tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bạn cô ấy trả lời: “Tốt mà! Nếu cô không muốn lấy, thì tôi lấy”.

Cô gái kia đành nói: mình cũng muốn có một tờ. Tôi hỏi bạn cô ấy rằng cô đã thoái Đảng chưa. Cô ấy nói rằng cô là Đảng viên và quay sang nói với cô bạn rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt và đều liên quan đến mọi người. Cô hãy thoái Đảng để đảm bảo an toàn cho mình”. Cô gái kia bèn đồng ý làm theo.

Những người minh bạch chân tướng Đại Pháp đều đang giúp chúng ta giảng chân tướng.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Ta nói tốt với bạn bè, ta là không lừa bạn bè; ta nói tốt với người gia đình của mình, ta cũng không lừa người nhà; cho nên đây là đáng tin nhất, quảng cáo không có được hiệu ứng này”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chọn người để cứu là chỉ để bảo vệ bản thân dưới lớp vở bọc của nỗi sợ hãi. Nó cũng là tâm ích kỷ và không cân nhắc đến sự an toàn của chúng sinh. Tôi phải tiêu trừ tâm ích kỷ, thì tôi mới có được tâm từ bi để cứu độ chúng sinh.

Nếu một người muốn đề cao trong tu luyện và đột phá trong việc cứu người, thì người đó nên bắt đầu bằng việc loại bỏ tâm ích kỷ và tâm chọn người để cứu. Tất nhiên, người đó phải để ý đến sự an toàn và đánh giá sự việc tùy vào tình huống, nhưng việc này cũng không thể cưỡng cầu nếu như tâm của người đó không đặt đúng chỗ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/1/389414.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178753.html

Đăng ngày 06-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share