Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2019] Bốn tháng trước, Nhà tù Ký Đông của tỉnh Hà Bắc đã từ chối để một cụ ông 70 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công được điều trị y tế khi ông bị đột quỵ. Cơ thể ông bị mất cảm giác.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Nguyên Thăng, ở thành phố Ký Châu, tỉnh Hà Bắc, đã bị đột quỵ vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Chân phải của ông bị liệt, huyết áp 180mmHg, và ông không thể nhìn thấy gì cách xa quá hai mét.

Vài tháng sau, chức trách nhà tù mới thông báo tình trạng của ông Vương tới gia đình ông. Gần đây, họ đã từ chối yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho ông từ phía gia đình, với lý do rằng chỉ hai tháng nữa là ông sẽ mãn hạn tù.

Gia đình ông Vương cho hay, trong lần gần đây đến nhà tù thăm ông, tình trạng của ông xấu đi so với mấy tuần tước. Ông bị liệt cánh tay phải và không thể tự mình ăn uống, do đó, ông sụt cân nghiêm trọng. Ông cũng mất kiểm soát đại tiểu tiện và gần như toàn thân đều cảm giác không được ổn.

Gia đình ông để ý thấy có nhiều vết thương ở trên mặt ông, nhưng ông không nói rõ là liệu đó có phải là do ông bị lính canh đánh đập hay không.

Cũng không rõ là sau khi bị đột quỵ nhà tù có điều trị y tế cho ông hay không.

Ông Vương bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2016 sau khi bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị Tòa án thành phố Ký Châu kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2017 và bị chuyển tới Nhà tù Kế Đông vào tháng 7 năm 2017.

Lính canh đánh đập ông bởi ông từ chối nhận mình có tội.

Bởi bị gia hạn tù, nhà tù đã chuyển ông Vương từ khu 7 sang khu 4 vào tháng 11 năm 2018. Vợ, chị và con gái ông đã tới nhà tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2018 (ngày được phép thăm tù) để gặp ông. Tuy nhiên, lính canh khu 4 đã từ chối yêu cầu thăm nom của họ, viện lý do rằng gia đình ông cũng tu luyện Pháp Luân Công, và ông Vương không từ bỏ đức tin của mình.

Khi gia đình yêu cầu được xem văn bản chính thức nào quy định rằng học viên Pháp Luân Công bị tước quyền thăm của thân nhân, lính canh tù nói rằng họ không có.

Họi nói với người nhà ông Vương: “Các vị cứ việc đâm đơn kiện chúng tôi nếu các vị cho rằng chúng tôi đang vi phạm pháp luật.“


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/391679.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/23/179014.html

Đăng ngày 31-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share