Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2019] Trong vòng ba ngày, cảnh sát thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc đã lục soát nhà của 15 học viên Pháp Luân Công và bắt giữ năm người trong số họ. Cảnh sát lấy đi nhiều tài sản cá nhân của các học viên, gồm máy tính, máy in, máy MP3, các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Cảnh sát lục soát nhà của học viên Căn Thâm, Ngạn Cúc, Hàm Lâm, và Đông Chiêm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2019.

Chiều hôm đó, nhà của học viên Đại Bằng Bằng bị lục soát. Ông Đông Chiêm và ông Đại Bằng Bằng bị bắt và giam trong trại tạm giam Thành phố Thâm Châu. Vợ ông Đông Chiêm bị tống vào một nhà tù ở thành phố Thâm Châu và bị giam 15 ngày.

Bốn cảnh sát của Cục Công an Thành phố Thâm Châu đã đến nhà bà Tôn Lệ và lấy đi máy tính và máy in của bà. Họ lục soát nhà bà Tôn và đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Hành Thủy, ở đó bà bị thẩm vấn. Công an cố ắng ép bà thừa nhận là đã vi phạm pháp luật, nhưng bà từ chối bởi bà không làm gì sai. Có lúc, cảnh sát còn túm tóc và lấy điện thoại di động đập vào đầu bà. Gia đình bà đã thuê một luật sư biện hộ cho bà.

Cảnh sát bắt học viên Trịnh Tàng Chấn ở hương Đông An Trang và lục soát nhà ông vào ngày 10 tháng 1.

Một công an cố gắng xé các bức tranh ở nhà của một học viên nhưng đã bị ngăn lại. Sau đó anh ta phỉ báng Pháp Luân Công. Người học viên này cho anh ta thấy những văn bản Pháp lý liên quan và giải thích rằng sách Pháp Luân Công không còn bị cấm nữa. Viên cảnh sát đó liền rời đi.

Vài cảnh sát đã cố gắng lấy sách và ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập của Pháp Luân Công) từ nhà của một học viên khác. Học viên này đã phát xuất ra một niệm đầu rất chính, nói: “Dừng lại!” Cảnh sát đã từ bỏ nỗ lực của mình.

Điều đang chú ý là một số cán bộ thôn đã nhanh chóng truyền thông tin cho các học viên từ trước để giúp các học viên tránh bị bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/26/380862.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175798.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share