[MINH HUỆ 25-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 11 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 7 học viên bị bắt giữ phi pháp.

ac109ac98e81fbcf5c38145f9f17c1c5.jpg

1. [Bắc Kinh] Bà Ngưu Hồng và bà Vương bị kết án tù
2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mạnh Khánh Anh bị bắt giữ chính thức
3. [Huyện Liễu Hà, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Chấn Tường bị kết án bốn năm tù
4, [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Nghê bị giam giữ
5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Kỷ Ngọc Phương và bà Dương Tín bị giam giữ
6. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Trương Lập Hữu bị bắt giữ
7. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Ông Dương Hồng Khoan đối diện với phiên tòa
8. [Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Bà Hồ Phượng Ngọc bị bắt giam
9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa Huệ Phương vẫn đang bị giam giữ
10. [Trùng Khánh] Bà Lâm Ngọc Dung bị giam giữ
11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Ngô Minh Thư bị kết án tù
12. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trịnh Quỳnh và các học viên khác đối diện với phiên tòa thứ tư

1. [Bắc Kinh] Bà Ngưu Hồng và bà Vương bị kết án tù

Bà Ngưu Hồng và bà Vương bị người của Đồn Công an Trường Dương, khu Phòng Sơn bắt và giam giữ vào tháng 1 năm 2018. Họ bị viện kiểm sát truy tố vào tháng 9, và tòa án xét xử vào ngày 15 tháng 10.

Bà Ngưu bị tuyên một năm rưỡi tù giam, và bà Vương một năm năm tháng tù vào ngày 19 tháng 12 năm 2018. Hiện hai bà đang bị giam trong trại tạm giam Phòng Sơn.

Tham gia bức hại hại học viên:
Đổng Kiệt (董杰), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Khu Phòng Sơn: +86-10-80381448, +86-18610701448
Trương Quân (张君), công tố viên, Viện Kiểm sát Phòng Sơn: +86-10-59558057
Phòng 610 Khu Phòng Sơn: +86-1089350079
Ngô Hữu Thanh (隗有清), trưởng Phòng 610: +86-1089350079
Tỉnh Thuận (井顺), phó Phòng 610: +86-1089350010, +86-13501071386
Thiệu Minh Diễm (邵明艳), chánh án, Tòa án Khu Phòng Sơn: +86-1089368866, +86-1089364837, +86-1089368604

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mạnh Khánh Anh bị bắt giữ chính thức

Bà Mạnh Khánh Anh bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Gần đây, bà đã bị bắt giữ chính thức.

3. [Huyện Liễu Hà, tỉnh Cát Lâm] Ông Lý Chấn Tường bị kết án bốn năm tù

Ông Lý Chấn Tường ở huyện Liễu Hà, tỉnh Cát Lâm bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Hu Dị, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, và Đồn Công an Liễu Hà bắt giữ và lục soát nhà vào ngày 17 tháng 8 năm 2017. Được biết, Tòa án Huyện Hu Bị đã kết án ông Lý bốn năm tù.

4, [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Nghê bị giam giữ

Một học viên họ Nghê ở thôn Kháo Hà, hương Bảo Thọ đã bị công an địa phương bắt giữ tại nhà vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Du Thụ và bị giam ở đó năm ngày.

5. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Kỷ Ngọc Phương và bà Dương Tín bị giam giữ

Bà Kỷ Ngọc Phương và bà Dương Tín ở hương Thành Phát bị công an địa phương bắt giữ tại nhà vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Họ bị giam trong trại tạm giam Du Thụ năm ngày. Hiện hai bà đã trở về nhà.

6. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Trương Lập Hữu bị bắt giữ

Gần đây ông Trương Lập Hữu đã bị công an địa phương bắt giữ.

7. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Ông Dương Hồng Khoan đối diện với phiên tòa

Ông Dương Hồng Khoan ở Long Gia Quyển bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2018. Công an đã chuyển vụ án của ông Dương tới Viện Kiểm sát Huyện Nghi Nam vào ngày 18 tháng 7, và ông sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Nghi Nam vào ngày 28 tháng 12.

Tham gia bức hại ông Dương:
Ngụy Hữu Sâm (魏友森), tổng kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Nghi Nam: +86-539-3011900, +86-539-96699, 86-539-311966
Tòa án Huyện Nghi Nam: +86-539-3276110, +86-539-3221008
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Nghi Nam: +86-539-3221415

8. [Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô] Bà Hồ Phượng Ngọc bị bắt giam

Bà Hồ Phượng Ngọc bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân vào ngày 19 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam.

9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hứa Huệ Phương vẫn đang bị giam giữ

Bà Hứa Huệ Phương ở khu Vũ Xương bị người của Đồn Công an Đông Đình, khu hồ Thủy Quả, bắt giữ vào ngày 9 tháng 12 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Số 1 Vũ Hán 15 ngày. Gia đình bà đã tới trại để đón bà về nhà vào ngày 4 tháng 12, tuy nhiên, bà Hứa đã bị đưa tới một trại tạm giam khác ở khu Giang An và tiếp tục bị giam giữ ở đó.

10. [Trùng Khánh] Bà Lâm Ngọc Dung bị giam giữ

Bà Lâm Ngọc Dung ở khu Nam An bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Ba Nam.

11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Ngô Minh Thư bị kết án tù

Gần đây, Tòa án Khu An Cư đã kết án tù ông Ngô Minh Thư ở hương Thạch Đông. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Lạc Sơn.

12. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trịnh Quỳnh và các học viên khác đối diện với phiên tòa thứ tư

Bà Trịnh Quỳnh, bà La Kế Bình, bà Mã Lăng Tiên, bà Đổng Tú Quỳnh, và bà Thẩm Giai Phượng bị kết án tù. Họ đã kháng cáo. Tòa án Trung cấp đã hủy bản án hình sự và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án Huyện Hội Lý tái thẩm. Năm học viên này đã bị đưa ra xét xử lần thứ tư vào ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Trước đó, Tòa án Hội Lý đã mở hai phiên tòa vào ngà 26 tháng 10 và ngày 29 tháng 11 năm 2018. Cả hai đều bị hủy bỏ sau khi các luật sư biện hộ bị ngăn cản biện hộ cho các học viên.

Tham gia bức hại năm học viên:
Dương Lỗ Pha (杨鲁坡), chánh án, Tòa án Huyện Hội Lý: +86-834-5623511, +86-13980282212
La Văn (罗文), phó chánh án: +86-13508202313
Dương Kế Lan (杨继兰), chánh tòa, Tòa Hình sự Số 1: +86-13881583050
Trương Vũ Bằng (张羽鹏), thư ký tòa án: +86-15282971677


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/378879.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174584.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share