[MINH HUỆ 20-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị tại 8 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 13 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ và ít nhất 11 học viên bị bắt giữ phi pháp.

99da3b23b2017442968189c06db6ed68.jpg

1. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tôn Kim Khuê và vài học viên khác vẫn bị giam giữ

2. [Thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Gia Linh bị bắt giữ

3. [Bắc Kinh] Bà An Trí Dĩnh hiện không rõ tung tích

4. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngân Phượng bị ngược đãi

5. [Thành phố Lâm Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trịnh Xuân Diễm và bà Lật Tĩnh bị giam giữ

6. [Huyện Vạn Toàn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lương Phượng Minh và hai học viên khác bị bắt giữ

7. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Tú Lan bị giam giữ

8. [Thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông] Vụ việc của ông Mã Minh Quân đã chuyển sang Viện kiểm sát

9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lộ Luận Văn và vợ là bà Dương Tác Quyên bị bắt giữ

10. [Huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây] Ông Phùng Tồn Lục và các học viên khác bị bắt giữ

11. [Thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang] Bà Vương Hạnh Muội bị kết án tù

12. [Ba Lâm Tả Kỳ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Trâu Quế Cầm bị bắt giữ

13. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Cao Tông Hoa bị xét xử

14. [Huyện Phượng Đài, tỉnh An Huy] Ông Trương Khâm Hữu chính thức bị bắt giữ

1. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tôn Kim Khuê và vài học viên khác vẫn bị giam giữ

Bà Tôn Kim Khuê, bà Lý Thành Hoa, ông Bao Vạn Minh, ông Vương Á Lệ, bà Vương Thục Quế, bà Vương Thục Chi và bà Lý Ngọc Cần hiện vẫn bị giam giữ.

2. [Thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Gia Linh bị bắt giữ

Trưa ngày 19 tháng 11 năm 2018, bà Trần Gia Linh đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Bối Ấm Hà bắt giữ tại nhà.

Các bên tham gia bức hại bà Trần:

Đồn cảnh sát Bối Ấm Hà: +86-451-55880084

3. [Bắc Kinh] Bà An Trí Dĩnh hiện không rõ tung tích

Ngày 8 tháng 8 năm 2015, bà An Trí Dĩnh, quốc tịch Hàn Quốc đến từ tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ ở thôn Thường Doanh, Bắc Kinh. Sau đó bà bị Toà án quận Triêu Dương, Bắc Kinh kết án tù ba năm. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Bắc Kinh.

Ngày 7 tháng 8 năm 2018, bà được đưa ra khỏi nhà tù đó. Hiện nay không rõ tung tích của bà.

4. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngân Phượng bị ngược đãi

Bà Lưu Ngân Phượng đến từ thôn Hồng Kỳ đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam Đan Đông. Bà đã tuyệt thực hai lần và tình trạng thể chất của bà rất đáng lo ngại.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu:

Tống Thuỵ Mẫn (宋瑞敏), giám đốc trại tạm giam nữ Đan Đông: +86-415-6250324, +86-415-2161101, +86-13942556566

Lý Đồng (李彤), Giám đốc trại tạm giam Đan Đông: +86-13050368141, +86-415-6250318, +86-415-2133528

Ôn Chí Thao (温志滔), trưởng đội quản giáo trại giam: +86-13842517800, +86-415-62503185, +86-415-4133899

5. [Thành phố Lâm Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trịnh Xuân Diễm và bà Lật Tĩnh bị giam giữ

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2018, bà Trịnh Xuân Diễm và bà Lật Tĩnh đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Bắc Lô và Đội An ninh Nội địa bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thôn Thuỷ Tuyền, thị trấn Bắc Lô. Họ hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Chiêu Dương.

6. [Huyện Vạn Toàn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lương Phượng Minh và hai học viên khác bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, bà Lý Tuệ Cầm, bà Lương Phượng Minh và bà Trương Vĩnh Lan đã bị bắt giữ và bị đưa đến thị trấn Hồng Thổ Lương khi họ đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở huyện Thượng Nghĩa. Họ bị đưa đến trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu. Bà Lý và bà Trương đã được thả vào 11 giờ rưỡi đêm đó. Còn bà Lương đã bị giam giữ 10 ngày.

7. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Tú Lan vẫn bị giam giữ

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2018, bà Vu Tú Lan, 54 tuổi đến từ thôn Đông Các, đã bị cảnh sát thường phục bắt giữ khi bà đang nói với những người khác về Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam giữ ở Đồn cảnh sát Lý Viên.

Các bên tham gia bức hại bà Vu:

Đại Ba (代波), trưởng Đồn cảnh sát Lý Viên: +86-532-266700, +86-532-66587376, +86-13708955970

Trương Quân Trường (张君祥), giám đốc: +86-632-66587376, +86-13906480680

8. [Thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông] Vụ việc của ông Mã Minh Quân đã chuyển sang Viện kiểm sát

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, ông Mã Minh Quân bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Trung Tâm bắt giữ. Ông đang bị giam giữ ở trại tạm giam Trâu Thành. Vụ việc của ông đã được chuyển tới Viện kiểm sát Trâu Thành vào ngày 19 tháng 11.

9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Lộ Luận Văn và vợ là bà Dương Tác Quyên bị bắt giữ

Tối ngày 9 tháng 11 năm 2018, ông Lộ Luận Văn và vợ là bà Dương Tác Quyên đã bị nhân viên Đội An ninh Nội địa thành phố Chiêu Viễn bắt giữ tại nhà. Họ được thả ra lúc 1 giờ đêm hôm đó. Nhưng ngày hôm sau cả hai vợ chồng ông đều bị bắt giữ lại. Hiện tại không rõ tung tích của họ.

Các bên tham gia bức hại hai học viên này:

Một người họ Từ, nhân viên Phòng 610 thành phố Chiêu Viễn: +86-13792565212

Trung tâm tẩy não Linh Nam: +86-535-8393630

Kỷ Thiểu Bình (纪少平), giám đốc trung tâm tẩy não: +86-535-8159038, +86-18660539267

Tôn Khải Toàn (孙启全), phó giám đốc: +86-535-8163389, +86-13583535289

Vương Văn Lập (王文立), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-5358093190

10. [Huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây] Ông Phùng Tồn Lục và các học viên khác bị giam giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, ông Phùng Tồn Lục bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan bắt giữ tại nhà. Ông đã bị giam giữ ở thành phố Bảo Kê năm ngày.

Sau đó, ông Lý Lục Tường và vợ cũng bị cnh sát địa phương bắt giữ tại nhà. Hiện không rõ tung tích đôi vợ chồng này ở đâu.

Các bên tham gia bức hại các học viên này:

Uỷ ban Kiểm tra Pháp luật, Sở cảnh sát thành phố Bảo Kê: +86-917-3268359

Đồn cảnh sát huyện Phù Phong: +86-917-3268359

Lý Nãi Cường (李乃强), chủ nhiệm phòng công tác chính trị: +86-917-5211356

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Kỳ Sơn: +86-917-8212282

Điền Tồn Lục (田存录), trưởng Phòng cảnh sát Kỳ Sơn: +86-9178212211

trại tạm giam: +86-917-8211871

11. [Thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang] Bà Vương Hạnh Muội bị kết án tù

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, bà Vương Hạnh Muội bị Toà án thành phố Bình Hồ kết án tù một năm rưỡi và phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà bị bắt giữ từ ngày 16 tháng 5 năm 2018.

12. [Ba Lâm Tả Kỳ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Trâu Quế Cầm bị bắt giữ

Trưa ngày 18 tháng 11 năm 2018, bà Trâu Quế Cầm bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Ba Lâm Tả Kỳ bắt giữ khi bà đang dán các tài liệu Pháp Luân Công. Hiện tại bà đã được trả về nhà.

13. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Cao Tông Hoa bị xét xử

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, ông Cao Tông Hoa bị Toà án quận Thục Sơn xét xử. Không có phán quyết nào được đưa ra.

14. [Huyện Phượng Đài, tỉnh An Huy] Ông Trương Khâm Hữu chính thức bị bắt giữ

Ông Trương Khâm Hữu ở thị trấn Thành Quan bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 7 năm 2018. Ông đã bị chính thức bắt giữ kể từ đó.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:

Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Phượng Đài: +86-554-868114, +86-554-8681281

Chu Hiểu Đệ (朱晓弟), trưởng Phòng cảnh sát huyện Phượng Đài: +86-554-8681068, +86-554-8681983, +86-13909648688


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/20/377412.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173539.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share