[MINH HUỆ 21-10-2018] Tin tức hôm nay ở Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại xảy ra ở chín thành phố hoặc huyện thị ở năm tỉnh. Theo báo cáo này, ba học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 10 học viên bị bắt giữ bất hợp pháp.

d2a6043112c9b418c02edec8bf463efa.jpg

1. [Bắc Kinh]Ông Lý Khôn bị tạm giam

2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Thục Cúc bị tạm giam

3. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Hoãn Vận bị kết án tù

4. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc]Ông Lý Minh Gia bị bắt giữ

5. [Thành phố Hình Thai, tỉnh Hà Bắc] Ông Đại Trường Hải và ông Yếu Ngọc Bân bị bắt

6. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Toàn Tú bị bắt

7. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hồ Tú Quyên và bà Đào Tú Trân bị tạm giam

8. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Ngô Trường Vân bị tạm giam

9. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tả Anh bị kết án bảy năm tù

10. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đỗ Quế Chi và bà Cao Phượng Na bị bắt

1. [Bắc Kinh]Ông Lý Khôn bị tạm giam

Ông Lý Khôn, 69 tuổi, ở quận Hải Điến, mới bị công an ở Đồn Công an Dương Phường Điếm bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2018. Họ còn tịch thu một lượng lớn tiền mặt và tài sản cá nhân của ông Lý.

Ông Lý hiện đang bị giam tại trại tạm giam Hải Điến.

Các bên tham gia bức hại ông Lý:

Tản Siêu (霰超), Đồn Công an Dương Phường Điếm: +86-13241481399

Trình Thiết Cần (程铁勤): +86-13683062660

Đồng Xuân(董春): +86-13911279092

2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Thục Cúc bị tạm giam

Bà Tôn Thục Cúc, ở thị trấn Liêu Thành, huyện Mông Âm, bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2018 chỉ vì phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát và bà bị đưa tới trại tạm giam Bình Ấp.

3. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Hoãn Vận bị kết án tù

Bà Lý Hoãn Vận ở huyện Vũ Cường bị kết án ba năm rưỡi tù. Hiện bà Lý đang bị giam tại Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang. Ở đó, bà bị bắt tham gia các khoá tẩy não.

4. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc]Ông Lý Minh Gia bị bắt giữ

Ông Lý Minh Gia, ở thị trấn Thần Trì, thành phố Thâm Châu, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Thần Trì bắt giữ vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Công an còn lục soát nhà và tịch thu nhiều bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách về Pháp Luân Công và tài liệu in ấn.

5. [Thành phố Hình Thai, tỉnh Hà Bắc] Ông Đại Trường Hải và ông Yếu Ngọc Bân bị bắt

Ông Đại Trường Hải, 67 tuổi, và ông Yếu Ngọc Bân, 88 tuổi, ở thôn Tam Tư, huyện Nam Hoà, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Diêm Lý bắt giữ vào ngày 13 tháng 9 năm 2013. Ông Yếu bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Các bên tham gia bức hại ông Đại:

Dương Tố (杨素), Trưởng Đồn Công an Diêm Lý: +86-319-4480408, +86-13931969262

6. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Toàn Tú bị bắt

Bà Diêu Toàn Tú bị bắt tại nhà vào chiều ngày 19 tháng 10 năm 2018.

7. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hồ Tú Quyên và bà Đào Tú Trân bị tạm giam

Bà Hồ Tú Quyên và bà Đào Tú Trân, cả hai khoảng 70 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2018. Nhà của hai bà bị lục soát, còn hai bà bị đưa tới trại tạm giam Số 3.

Sau đó, bà Đào được bảo lãnh tại ngoại.

8. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Ngô Trường Vân bị tạm giam

Ông Ngô Trường Vân bị các cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa Quận Tư Dương bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát.

Ông Ngô bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Ích Dương.

9. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tả Anh bị kết án bảy năm tù

Bà Lưu Tú Anh bị kết án bảy năm tù. Bà bị đưa tới nhà tù vào ngày 9 tháng 10 năm 2018.

10. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đỗ Quế Chi và bà Cao Phượng Na bị bắt

Bà Đỗ Quế Chi và bà Cao Phượng Na bị các cảnh sát ở Đồn Công an Tân Hưng, quận Tế Hà bắt giữ vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2018 khi họ đang nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công.

Bà Đỗ bị đưa đến trại tạm giam Tân Địa.

Các bên tham gia bức hại bà Đỗ và bà Cao:

Đồn Công an Tân Hưng: +86-418-2813452

Ngô Trác(吴卓), Trưởng đồn: +86-13841859996

Lý (李), Phó đồn: +86-13904188499


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376003.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173158.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share