[MINH HUỆ 19-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 9 thành phố hoặc các huyện thị tại 5 tỉnh thành. Theo báo cáo này, ít nhất 12 học viên đã bị bắt/giam giữ phi pháp.cc487130334ff6b3522a77f975b71981.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Thục Kiệt bị bắt giữ

2. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiếu Nghi Phượng bị giam giữ

3. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Phạm Mai và ông Mẫn bị bắt giữ

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Lệ Bình bị bắt giữ

5. [Trùng Khánh] Ông Đàm Xương Dung bị bắt giữ

6. [Thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm] Ông Hạ Minh Kiệt bị bắt giữ

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trâu Song Phân bị giam giữ

9. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hà Thư Quỳnh bị giam giữ

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Thục Kiệt bị bắt giữ

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, bà Triệu Thục Kiệt bị bắt giữ vì nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiếu Nghi Phượng bị giam giữ

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, bà Tiếu Nghi Phượng đã bị cảnh sát thị trấn Tân Thịnh bắt giữ khi đang nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến trại tạm giam Song Đông, thành phố Đức Dương trong 10 ngày.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Tiếu:

Đồn cảnh sát thị trấn Tân Thịnh, huyện La Giang: +86-838-3380110

Lưu Cường (刘强), trưởng phòng An ninh Nội địa huyện La Giang: +86-838-3121605, +86-13700902060

Tằng Dục (曾煜), giám đốc trại tạm giam Song Đông

3. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Phạm Mai và ông Mẫn bị bắt giữ

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, bà Phạm Mai 50 tuổi và ông Mẫn 80 tuổi đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Mẫn đã được thả ra sau đó.

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Lệ Bình bị bắt giữ

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, bà Vương Lệ Bình đã bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Chính Dương bắt giữ tại nhà. Máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ dùng cá nhân của bà đã bị tịch thu.

5. [Trùng Khánh] Ông Đàm Xương Dung bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, ông Đàm Xương Dung 69 tuổi, đã bị cảnh sát thị trấn Thái An bắt giữ. Ông đã bị đưa đến quận Hợp Xuyên.

Các bên tham gia bức hại ông Đàm:

Đồn cảnh sát thị trấn Thái An: +86-23-44310333

6. [Thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm] Ông Hạ Minh Kiệt bị bắt giữ

Ông Hạ Minh Kiệt đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018.

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ

Bà Triệu Ngọc Hồng bị nhân viên Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát, và bà bị đưa đến trại tạm giam Yên Đài.

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, bà Vu Hải Hà bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Trương Tinh bắt giữ. Bà đã bị đưa đến trại tạm giam Chiêu Viễn.

Cũng ngày 18 tháng 10 năm 2018, ông Dương Văn Kiệt đã bị bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam Yên Đài.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trâu Song Phân bị giam giữ

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, bà Trâu Song Phân bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tẩu Mã Lĩnh bắt giữ vì nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công [tại nhà bà] đã bị tịch thu.

Bà Trâu bị đưa đến trại tạm giam số 1 Nhị Chi Câu.

9. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hà Thư Quỳnh bị giam giữ

Ngày 8 tháng 10 năm 2018, bà Hà Thư Quỳnh 83 tuổi đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Thảo Đường Bắc Lộ bắt giữ vì nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não quận Kim Ngưu trong 9 ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375968.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173141.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share