[MINH HUỆ 13-8-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra tại 8 thành phố hoặc huyện thị ở 4 tỉnh. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ và ít nhất 3 người bị bắt giữ bất hợp pháp.

4026af024af6b427bf605b3a459b7978.jpg

  1. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Thanh Hiệp bị bắt giữ
  2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã bị bắt giữ
  3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Trường hợp của bà Lưu Hân và bà Hàn Ái Trân đã chuyển sang tòa án
  4. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn Cảnh Chi bị đưa đến nhà tù
  5. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Bành Tụng Vĩ bị cầm tù
  6. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Ông Lâm Vĩnh Húc bị kết án tù
  7. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Cô Tạ Vũ bị kết án tù
  8. [Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Lỵ bị ngược đãi

1. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Thanh Hiệp bị bắt giữ

Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2018, bà Lý Thanh Hiệp bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ sau khi bà nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã bị bắt giữ

Tối ngày 10 tháng 8 năm 2018, bà Mã đã bị bắt giữ tại thôn Bạch Vân.

3. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Trường hợp của bà Lưu Hân và bà Hàn Ái Trân đã chuyển sang tòa án

Ngày 12 tháng 5 năm 2018, bà Lưu Hân và bà Hàn Ái Trân đến từ thôn Hạ Hà Thủ, huyện Thất Đạo Tuyền đã bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tân Hoa bắt giữ. Nhà của họ đã bị lục soát. Cả hai học viên đó đều bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Triều Dương. Trường hợp của họ đã chuyển sang Viện kiểm sát quận Long Thành và sau đó chuyển đến Tòa án quận Long Thành.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu và bà Hàn:

Trâu Hiểu Linh (邹晓玲), chánh án tòa án huyện Long Thành: +86-421-3886888, +86-18004219999, +86-15566796001

Giả Trung Chí (贾忠志), phó chánh án: +86-421-3886802, +86-13104217755, +86-15566796565

Vương Tử Anh (王子英), phó chánh án: +86-421-3886803, +86-13504219929, +86-15566796699

Lưu Minh Đích (刘明镝), chánh án Tòa án Hình sự: +86-421-3886831, +86-13464265288, +86-15566796831

4. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tôn Cảnh Chi bị đưa đến nhà tù

Bà Tôn Cảnh Chi đến từ thị trấn Đông Tân Trang, thành phố Hưng Thành đã bị cảnh sát từ Đội An ninh nội địa Tuy Trung bắt giữ. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. Ngày 7 tháng 8 năm 2018, bà bị kết án một năm rưỡi tù và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

5. [Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Bành Tụng Vĩ bị cầm tù

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2018, ông Bành Tụng Vĩ đã bị cảnh sát Trạm Đường sắt bắt giữ ở Nhà ga Trường Sa. Nhà ông đã bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu hai chiếc điện thoại di động của ông. Ông đang bị giam giữ ở trại tạm giam Đường sắt.

6. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Ông Lâm Vĩnh Húc bị kết án tù

Ông Lâm Vĩnh Phúc gần đây đã bị kết án ba năm rưỡi tù.

7. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Cô Tạ Vũ bị kết án tù

Cô Tạ Vũ, 31 tuổi, đã bị báo cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cô bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2017, và bị giữ tại trại tạm giam quận Hải Châu. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, cô đã bị kết án hai năm tù và đã kháng án.

8. [Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Lỵ bị ngược đãi

Bà Lý Lỵ từ huyện Hoàn Nhân đang bị giam giữ ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị ngược đãi vì kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và từ chối lao động nặng trong tù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/13/372406.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171657.html

Đăng ngày 01-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share