Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

Chương trình phát thanh số 34: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12 có tiêu đề Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Download

 


Đăng ngày 8-1-2018.

Share