Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2016] Cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ và giam ít nhất 18 học viên Pháp Luân Công trong hai ngày 7,8 tháng 12 năm 2016. Tại thời điểm viết bài này, chỉ có hai trong số họ, trong đó, có một người 85 tuổi, được thả.

Cảnh sát ở Thiên Tân đã giám sát các cuộc điện thoại giữa các học viên và gia đình của họ trong một năm.

Đến cuối tháng 10, một đồn cảnh sát ở Thiên Tân đã tăng gấp đôi lực lượng để chuẩn bị cho đợt bắt giữ này. Đầu tháng 11, cảnh sát và nhân viên Sở An ninh nội địa và hội đồng nhân dân đã bắt đầu quấy nhiễu các học viên địa phương. Trong khi gây áp lực với các học viên nhằm ép họ ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc lục soát nhà họ, hầu hết cảnh sát đã ghi hình lại quá trình này.

18 học viên đã được xác nhận bị bắt giữ gồm: Dương Ngọc Dũng và vợ ông là bà Mạnh Hiển Trân, ông Cảnh Đông, bà Điền Lệ, bà Vương Liên Vinh, ông Điền, ông Ngô Điện Trung, ông Trương Kiện, bà Triệu Mãn Hồng, bà Sài Bảo Hoa, bà Trương Lập Cần, ông Lưu Đức Vinh và vợ ông là bà Vu Quế Vinh, bà Tào Thiện Nhân, ông Lý Tiểu Thần và vợ ông là bà Vương Ngọc Xuyên, và bà Lưu cùng mẹ của bà.

Ngày 7 tháng 12, 16 người bị giữ tại nhà và hai người khác vào ngày 8 tháng 12.

Các nhân viên đã đột nhập vào nhà ông Dương Ngọc Dũng vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 12. Họ đóng cửa lại và bắt đầu lục soát nhà cửa. Một nhân viên đã bịt miệng ông Dương để ngăn không cho ông nói. Cả ông Dương và vợ ông, bà Mạnh Hiển Trân, đều bị bắt giữ và mang tới Đồn cảnh sát Hoàng Hoa Điếm. Một số nhân viên ở lại nhà của hai vợ chồng này và không cho ai vào, kể cả con cái của họ.

Cặp vợ chồng hiện đang bị giam tại Trại giam Vũ Thanh.

Bà Điền Lệ bị bắt cùng ngày, vào cùng thời gian đó. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công. Bà Điền hiện bị giam tại Trại giam Nam Khai. Nhà bà vẫn bị cảnh sát theo dõi.

Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Vương Liên Vinh và bắt giữ bà. Bà Vương lúc bị bắt vẫn đang mặc đồ ngủ.

Ông Trương Kiện bị bắt vào buổi trưa. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và không báo với gia đình là ông họ sẽ đưa ông tới đâu hay giữ ông ở đâu.

Các học viên khác có nhà bị lục soát bao gồm ông Ngô Điện Trung, ông Lưu Đức Vinh, và vợ của ông là bà Vu Quế Vinh.

Cả bà Tào Thiện Nhân và bà Triệu Mãn Hồng cùng bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 12.

Ngoài ra, còn có ông Lưu Dũng bị bắt vào ngày 8 tháng 12 và ông Chu Cương bị bắt vào ngày 2 tháng 12. Cả hai đều là học viên.

Chỉ có ông Điền 85 tuổi và mẹ của bà Lưu là được thả.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/338879.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/20/160397.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share