Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2020] Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, hiện có mười bốn học viên Pháp Luân Công đang bị giam trong trại tạm giam Vũ Thanh ở Thiên Tân. Trong đó, năm người đã đã bị kết án tù, chín người còn lại (có một người đã bị giam 2,5 năm) đang đợi phán quyết hoặc sắp bị đưa ra xét xử.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Năm người bị kết án

Bà Hà Đại Bình bị bắt lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Ở trại tạm giam, bà đã bị ngã gãy xương hông vào ngày 23 tháng 11 năm 2017. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau. Bà Hà lại bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Vũ Thanh vào ngày 23 tháng 7. Gia đình bà không được thông báo về phiên tòa. Được biết bà đã bị kết án năm năm tù.

Bà Vương Hải Cần, một giáo viên trung học, bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 1 năm 2019, sau khi bị một học sinh báo cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2020.

Bà Triệu Thục Trân bị bắt vào chiều tối ngày 20 tháng 4 năm 2019. Bà đã bị kết án bốn năm tù vào đầu năm 2020.

Bà Quách Hội Lợi đã bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2019. Buổi sáng hôm đó, cảnh sát đã cắt điện nhà bà và bắt giữ bà khi bà đi ra ngoài để kiểm tra nguồn điện. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà. Bà Quách bị đưa ra xét xử tại Tòa án Vũ Thanh vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 và bị kết án bốn năm tù vào cuối tháng 1 năm 2020.

Bà Trương Phúc Cầm bị bắt giữ vào cuối tháng 10 năm 2019, trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Có thông tin rằng bà Trương đã bị kết án một năm tù vào tháng 5 năm 2020.

Chín học viên đang đợi phán quyết hoặc sắp bị xét xử

Bà Chu Hậu Mỹ bị bắt giữ trong một đợt càn quét của cảnh sát vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Tòa án Vũ Thanh đã xét xử bà vào khoảng tháng 10 năm 2018 và hiện bà vẫn đang đợi phán quyết.

Bà Ngưu Nguyệt Cần bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã cáo buộc bà đang cố gắng treo biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công vào chiều tối ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Bà Cao Diễm Hồng bị bắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2019. Bà đã bị truy tố và hiện đang sắp bị Tòa án Quận Vũ Thanh đưa ra xét xử.

Bà Quách Dật Thiến đã bị bắt vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Trương Xuân Hà bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Tòa án Quận Vũ Thanh dự kiến xét xử bà vào đầu năm 2020, nhưng sau đó đã hủy bỏ.

Bà Lý Thuận Hoa và bà Hầu Thục Quân bị bắt vào cuối tháng 10 năm 2019.

Bà Mã Khánh Hà bị bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2019. Hai nhóm cảnh sát đã kéo đến lục soát nhà bà. Bà đã bị bắt giữ chính thức.

Bà Cao Thủ Xuân bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/407637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185554.html

Đăng ngày 29-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share