[MINH HUỆ 17-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 25 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

87fb77b07e7b23c7b258e3c162883fa6.jpg

1. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Cầm bị cầm tù
2. [Bắc Kinh] Bảy học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Ngọc Trinh bị bắt giữ
5. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Kính Hương và bà Lý Ngạn Phương bị bắt giữ
6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Xuân Linh bị bắt giữ
7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Vũ Đào Tô bị bắt giữ
8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thu Bình bị giam giữ
9. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Quế Phương bị bắt giữ
10. [Trùng Khánh] Ba học viên bị bắt giữ
11. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Phượng Lan và bà Lương Diễm Ảnh bị giam giữ
12. [Thượng Hải] Bà Chu Xương Bà bị giam giữ
13. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thu Ngọc bị bắt giữ

1. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Cầm bị cầm tù

Bà Chu Cầm bị bắt vào tháng 9 năm 2019. Bà đã bị kết án một năm tù và đưa tới Nhà tù Nữ Tân Thiên Trại. Gia đình bà không được phép vào thăm.

Tham gia bức hại bà Chu:
Phòng Tiếp dân, Đồn Công an Bắc Kinh Lộ: +86-13398501520

2. [Bắc Kinh] Bảy học viên bị bắt giữ

Bà Lưu Tử Toàn, bà Diệp Lâm Lâm, bà Giang Sơn, và ông Vương Húc Huy đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ ở quận Hải Điến bắt giữ vào đêm khuya ngày 7 tháng 8 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy in, điện thoại di động, máy tính xách tay, và ổ cứng. Bà Giang và ông Vương đã được thả vào tháng 9 năm 2019. Bà Lưu và bà DIệp đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 12 tháng 9. Hồ sơ của họ đã được chuyển sáng Tòa án Hải Điến vào ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Bà Trần Thục Mẫn ở quận Tây Thành đã bị bắt vào đầu tháng 5 năm 2020. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Bà Vương Lôi và bà Vương Lâm ở quận Tây Thành đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đức Thắng Môn Ngoại bắt giữ vào ngày 11 tháng 5. Họ đã bị đưa tới Trung âm Phá án Tây Thành.

3. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, bà Chu Đán Mai (59 tuổi), bà Viêm (72 tuổi), bà Hoa (ngoài 50 tuổi) ở huyện Bình Giang đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thiên Nhạc bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại các học viên:
Cảnh sát của Đồn Công an Thiên Nhạc:
Lưu Vũ (刘宇): +86-13575021000
Từ Cải Lương (徐改良): +86-13907401873
Khâu Trì Dân (邱治民): +86-18173022678

4. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Ngọc Trinh bị bắt giữ

Bà Lý Ngọc Trinh ở thôn Hồ Gia, thành phố Cao Mật, đã bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 5 năm 2020. Bà bị bắt và đưa tới Đồn Công an Thị trấn Khám Gia. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp.

5. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Kính Hương và bà Lý Ngạn Phương bị bắt giữ

Bà Vương Kính Hương và bà Lý Ngạn Phương đã bị cảnh sát Lý Lương và Đào Tuyển của Phòng 610 Thành phố Tây An bắt giữ vào ngày 8 tháng 9 năm 2019.

Bà Vương đã được bảo lãnh tại ngoại vì huyết áp cao. Bà Lý bị đưa tới trại tạm giam Quận Nhạn Tháp.

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Xuân Linh bị bắt giữ

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, bà Hoàng Xuân Linh ở thành phố Hải Dương đã bị báo công an vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thị chấn Phượng Thành. Bà đã bị bắt và đưa tới thẩm vấn tại một đồn công an, và bà đã trở về nhà.

7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bà Vũ Đào Tô bị bắt giữ

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, bà Vũ Đào Tô bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó bà đã bị bắt giữ.

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thu Bình bị giam giữ

Bà Vương Thu Bình đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần sáu tuần trước khi bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Hòa Bình và Đồn Công an Mã Lộ Loan chuyển tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Thẩm Dương vào ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương vào ngày 6 tháng 5.

9. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Quế Phương bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, camera giám sát của công an trị trấn Tân Trang đã ghi lại cảnh bà Lưu Quế Phương, ngoài 70 tuổi, ở thôn Từ Gia Trang, quận Cương Thành đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị Hầu Khánh Tam và các cảnh sát khác bắt giữ, sau đó bà đã trở về nhà.

10. [Trùng Khánh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Vương Cha Tân ở quận Bắc Bội đã bị Mẫn Quân và các cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa Bắc Bội bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Bà Liêu Thục Lan ở quận Trường Thọ đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 5. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Viên Chí Cường ở Bắc Bội đã bị cảnh sát của Phân đội An ninh Nội địa Bắc Bội bắt giữ vào sáng ngày 15 tháng 5. Nhà của ông bị lục soát, và các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, và một máy tính của ông bị tịch thu. Hiện chưa rõ tung tích của ông.

11. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Phượng Lan và bà Lương Diễm Ảnh bị giam giữ

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, bà Triệu Phượng Lan và bà Lương Diễm Ảnh đã bị đội phó của Đội An ninh Nội địa Huyện Y Thông Hồ Bảo Minh và các cảnh sát của Đồn Công an khu phố Vĩnh Thịnh bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Cả hai học viên đều bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Tứ Bình, và bị giam ở đó 15 ngày.

Tham gia bức hại các học viên:
Thôi Chấn Lâm (崔振林), Phó Trưởng Công an Huyện Y Thông: +86-18543419005, +86-434-4378000
Hồ Bảo Minh (胡宝明), Đội phó Đội An ninh Nội địa Huyện Y Thông: +86-434-4228071, +86-13843481651, +86-18543419095
Lý Phượng Đông (李凤东), cảnh sát an ninh nội địa: +86-15844460828
Đồn Công an Khu phố Vĩnh Thịnh: +86-434-4222301

12. [Thượng Hải] Bà Chu Xương Bà bị giam giữ

Bà Chu Xương Hà bị bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát lục soát nơi ở của bà và đưa bà tới trại tạm giam Trương Giang. Hiện giờ bà đã trở về nhà.

13. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thu Ngọc bị bắt giữ

Cảnh sát của Đồn Công an Thị xã Tương Quan Truân và cán bộ thôn Khương Hàn đã đột nhập và lục soát nhà bà Trương Thu Ngọc vào ngày 25 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát tịch thu tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của bà.

Bà Trương bị bắt và đưa tới đồn công an, sau đó đã được thả vào buổi chiều cùng ngày.

Chồng bà không phải là học viên cũng bị bắt tới đồn công an thẩm vấn vào buổi sáng ngày 27 tháng 4.

Tham gia bức hại bà Trương:
Thôi Thủ Phong (崔守峰), Đồn trưởng Đồn Công an Tương Quan Truân: +86-6358881025
Hàn Đức Kim (韩德金), Bí thư thôn Đỗ Tân, quận Đông Thành: +86-13563581588
Khương Hồng Trân (姜红珍), Chủ tịch Hội phụ nữ: +86-15263584446


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185292.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share