[MINH HUỆ 26-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 19 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

8132372d2b87bb30152a1ef7147bd730.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Mười học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Chen Yulan và các học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Đào Du Trinh bị bắt giữ
4. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn và bà Dương bị bắt giữ
5. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý và bà Vương bị bắt giữ
6. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Vân bị bắt giữ
7. [Bắc Kinh] Bà Vương Ngọc Hồng bị bắt giữ
8. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà An Hiển Bình bị kết án

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Mười học viên bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, cảnh sát Công an Thành phố Đại Khánh đã bắt giữ mười học viên vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua điện thoại. Nhà của họ đều bị lục soát.

Các học viên bị bắt giữ bao gồm: Bà Đường Trúc Nhân, bà Hồ, bà Lang, cô Tiểu Hoa cùng chồng, bà Hồ sau đó được trả tự do vì tuổi tác cao.

2. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Chen Yulan và các học viên khác bị bắt giữ

Ngày 12 tháng 4 năm 2020, cảnh sát từ Đồn Công an Liễu Lâm Kiều đã bắt giữ bà Chen Yulan và các học viên khác vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại các học viên:

Cảnh Thiếu Phong (耿少峰), Trưởng Đồn Công an Liễu Lâm Kiều: +86-310-8108110, +86-13315065903
Hác Húc Huy (郝旭辉), Chính trị viên: +86-13315080536
Nhạc Tú Sơn (岳秀山), Trưởng Công an Quận Tùng Đài: +86-310-3083338, +86-310-3095266, +86-13315065288
An Chấn Chí (安振志), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-310-3019329, +86-13333007726

3. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Đào Du Trinh bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, cảnh sát của Đồn Công an Lương Chử đã bắt giữ bà Đào Du Trinh tại nhà khi bà đang trông cháu. Nhà của bà đã bị lục soát.

4. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn và bà Dương bị bắt giữ

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, bà Hàn khoảng 70 tuổi và bà Dương khoảng 40 tuổi bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

5. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý và bà Vương bị bắt giữ

Ngày 4 tháng 4 năm 2020, hai học viên cao niên bà Lý và bà Vương bị bắt giữ ở chợ vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai bà đã được trả tự do.

6. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Vân bị bắt giữ

Ngày 12 tháng 4 năm 2020, cảnh sát từ Đồn Công an Đường sắt Thanh Nguyên và Hồng Tú Sơn đã bắt giữ bà Vương Thục Vân. Nhà của bà bị lục soát.

Tham gia bức hại học viên:

Vương Khắc Hồng (王克红), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thanh Nguyên: +86-24-53030717, +86-13704934067
Vương Thông (王通), Chính trị viên Đội An ninh Nội địa Thanh Nguyên: +86-13704934007
Trần Khánh (陈庆), Cảnh sát Đồn Công an Đường sắt Thanh Nguyên: +86-24-58522058, +86-13941353737, +86-18940353077
Từ Lỗi (徐磊): +86-24-58522018, +86-13998151245, +86-15382081245

7. [Bắc Kinh] Bà Vương Ngọc Hồng bị bắt giữ

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, cảnh sát từ Đồn Công an Thị xã Vương Tứ Doanh, quận Triều Dương đã bắt giữ bà Vương Ngọc Hồng. Nhà của bà bị lục soát.

8. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà An Hiển Bình bị kết án

Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ gần đây đã kết án bà An Hiển Bình ba năm tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà bị giam trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403777.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184202.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share