Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2019] Sau khi đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi cũng muốn chia sẻ một chút về thể hội mà bản thân mình ngộ được.

Tôi cảm thấy tâm sùng bái và ỷ lại của mọi người đối với các đồng tu bị bức hại không nhất định sẽ có lực ảnh hưởng quá lớn. Một người muốn đi con đường nào thì đó là quyết định của bản thân cá nhân đó. Tôi đã từng trải qua kinh nghiệm này.

Có một vị đồng tu bắt đầu trở nên khá khép kín, tôi cố gắng giúp cô ấy, nhưng hiệu quả đạt được rất nhỏ. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi lại góp phần làm tăng sự phụ thuộc của cô ấy. Lần nọ cô ấy nói: Tôi coi chị như người đứng đầu, tôi sẽ theo chị, liệu chị có thể bảo đảm cho tôi không (bảo đảm rằng tôi có thể đọc tất cả các bài kinh văn của Sư phụ)… Tôi vô cùng ngạc nhiên, lập tức trả lời cô ấy: “Tôi tự tay chép các bài giảng. Chị có sẵn lòng làm theo điều đó không?” Cô ấy tức khắc im lặng và không nói gì.

Sự việc này khiến tôi cảnh giác, những người được sùng bái và ỷ lại thường là người có khả năng làm việc, khả năng tuyên truyền và khuyến khích người khác một cách nhất định, thậm chí còn có năng lực tương tác. Điều này có lợi có hại, nếu không chú ý thì tâm hiển thị và tâm hoan hỷ sẽ chiêu mời khổ nạn cho bản thân.

Sư phụ giảng: “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X). Thần nhìn thấy bạn chấp trước điều gì, ma cũng có thể nhìn thấy bạn chấp trước điều gì, ngay cả tà ác cũng có thể nhìn thấy bạn chấp trước điều gì. Nếu bạn không cầu danh, sẽ không ai có thể tán tụng hay ngưỡng mộ bạn. Nếu bạn không hiển thị, sẽ không ai yêu cầu bạn ủng hộ. Nếu bạn không chấp trước tự ngã, sẽ không bị ma làm cho mê mờ và dẫn dắt. Nếu bạn không có nhân tâm, sẽ không có ai động đến bạn được; chỉ có hướng nội tìm và tu bản thân, thì bạn sẽ mãi mãi không bị lạc lối.

Chúng ta phải thật sự tin tưởng những lời Sư phụ giảng, còn phải làm được:

“Thế gian con người là không gian ‘mê’, là không gian không thấy được chân tướng của vũ trụ và sinh mệnh; chính vì thế mà có thể khiến con người tu luyện. Người khi không thấy chân tướng mà vẫn có thể tín Thần, vẫn có thể ngược dòng trào lưu xã hội mà lên, vẫn có thể trong mâu thuẫn, khó khăn, đối mặt bất công mà hướng nội tìm, trước hết chỉnh sửa mình, [thì] đó chính là tu luyện; vị Thần nào thấy cũng bội phục [tán thành]; nên mới có thể viên mãn; chư vị chính là sinh mệnh như vậy đó.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả! [2019])

Một chút thể hội cá nhân chia sẻ cùng các đồng tu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394761.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180492.html

Đăng ngày 04-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share