Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2019] Bài viết “Đừng dùng câu cửa miệng để che đậy tâm chấp trước” đề cập đến một loại tình huống, đây cũng là loại tình huống mà tôi thường coi nhẹ, nhưng rất hay xảy ra với tôi và những người xung quanh: Mỗi khi người khác nhắc tôi “phát chính niệm tay bị đổ”, “nhân tâm thể hiện rõ ràng”, hay “cần xem lại bản thân có chấp trước gì”, tôi đều quen miệng trả lời cho xong chuyện: “Gần đây tôi không chăm chỉ học Pháp”, hay “thiếu môi trường học Pháp tập thể”.

Đây là tâm giảo hoạt và nghiệp tư tưởng mà chúng ta không ý thức được. Chúng ngăn cản chúng ta hướng nội sâu hơn để nhận ra và loại bỏ các chấp trước thực sự bằng chính niệm.

Trên thực tế, việc lấy môi trường học Pháp hoặc việc học Pháp làm cái cớ sẽ khởi tác dụng mà tà ác muốn khởi, đằng sau đó chính là nhân tố cần được thanh lý và quy chính.

Bởi vì, không coi trọng học Pháp, không coi trọng hoàn cảnh học Pháp tập thể đều là những lý do không rõ ràng, thậm chí đây là do nghiệp tư tưởng và quan niệm chấp trước hậu thiên chi phối làm ra, dùng cái cớ tự thị nhi phi này, đã trở thành hướng ngoại mất rồi. Ý tứ là bản thân mình không có vấn đề gì, đều do những nguyên nhân kia gây ra, nếu những vấn đề kia được giải quyết, chúng ta tự nhiên sẽ làm được tốt.

Tôi biết một đồng tu tu luyện trong hoàn cảnh không thể truy cập vào trang web Minh Huệ. Cô ấy đã không dùng câu: “Thiếu môi trường học Pháp tập thể” để biện minh cho các việc. Thay vào đó, cô vẫn chăm chỉ học Pháp và tiếp tục làm những gì cô ấy biết mình nên làm: Gửi thư giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Sau khi cô ấy chuyển đến khu vực của chúng tôi, cô ấy đã gặp được các học viên khác và tham gia nhóm của chúng tôi để có thể làm ba việc tốt hơn.

Cô ấy là một ví dụ điển hình của một học viên thực sự thanh tỉnh: luôn chủ động tu luyện bản thân, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ và đề nghị từ các học viên khác.

Nếu có thể truy cập trang web Minh Huệ, chúng ta đã có một môi trường tu luyện tốt. Mỗi ngày, có những bài chia sẻ mới về trải nghiệm tu luyện của mọi người. Các bài viết này khuyến khích chúng tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tu luyện là điều nghiêm túc nhất. Chúng ta không thể tự lừa dối hoặc che đậy các chấp trước của mình. Chúng ta nên dùng chính niệm để kiểm soát và loại bỏ mọi yếu tố bất chính để chúng ta không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386401.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178070.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share