[MINH HUỆ 16-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 35 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

6e6dbe9bdd909a5e4b8a43d838bed824.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Bì Quế Kim bị giam giữ
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Quế Anh bị biệt giam
3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lâm Kiến Lệ bị bắt giữ
4. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Vương Phượng Quyên và bà Bạch Lệ Quân đã chuyển sang tòa án
5. [Thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô] Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan bị xét xử
6. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Quân bị bắt
7. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên đối mặt với phiên tòa
9. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Kim Sinh và ông Lý Văn Tùng bị giam giữ
10. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Nguyệt Nga và bà Miêu Tiểu Thanh bị giam giữ
11. [Trùng Khánh] Bà Cung Tú Anh bị bắt giữ chính thức
12. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của bà Triệu Quế Anh đã chuyển sang viện kiểm sát
13. [Thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của ông Tôn Thụ Đường đã chuyển sang viện kiểm sát
14. [Thành phố Quế Dương, tỉnh Quý Châu] Thông tin bổ sung về hơn 20 học viên bị bắt giữ

1. [Bắc Kinh] Ông Bì Quế Kim bị giam giữ

Ông Bì Quế Kim ở quận Thuận Nghĩa đã bị công an quận bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Sách và tài liệu Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Thuận Nghĩa, và bị tước quyền thăm của gia đình.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Quế Anh bị biệt giam

Bà Lý Quế Anh bị kết án bốn năm tù, và án tù sẽ mãn hạn vào tháng 10 năm 2020. Bà đã bị biệt giam suốt vài tháng qua.

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lâm Kiến Lệ bị bắt giữ

Bà Lâm Kiến Lệ bị bắt giữ tại nhà vào ngày 14 tháng 6 năm 2019.

4. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Vương Phượng Quyên và bà Bạch Lệ Quân đã chuyển sang tòa án

Bà Vương Phượng Quyên và bà Bạch Lệ Quân đã bị công an thành phố Du Thụ bắt giữ. Hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Đức Huệ.

Tham gia bức hại bà Vương và bà Bạch:
Vũ Hồng Lệ (武洪丽), công tố viên: +86-431-87000953

5. [Thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô] Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan bị xét xử

Bà Từ Nhã Phân và bà Thẩm Uẩn Lan bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Trương Gia Cảng vào ngày 14 tháng 6 năm 2019.

6. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Quân bị bắt

Ông Lưu Quân bị Hồ Ngại Vĩ, Hồ Phàm, và các cảnh sát khác thuộc Đôn Công an Tây Đại bắt giữ vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công, máy tính bảng, đĩa CD, điện thoại di động của ông bị tịch thu.

Ông Lưu đã bị đưa tới Đồn Công an Tây Đại, và đã được thả vào đêm hôm đó.

7. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ

Bảy học viên ở quận Hàm An đã bị bắt giữ tại nhà của bà Vương Năng Anh bởi người của Đồn Công an Vĩnh An vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Năm người trong số họ đã được thả vào buổi tối hôm đó, còn bà Nghê Lệ Hoa và bà Vương Năng Anh đã bị đưa tới một trại tạm giam và bị giam 10 ngày.

8. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên đối mặt với phiên tòa

Ông Hồng Duy Thanh, bà Nhiêu Hiểu Bình, bà Hầu Ai Lạp, và bà Hầu Mẽ Lạp đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hồng Sơn vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Họ đã bị giam gần 14 ngày.

Tham gia bức hại các học viên:
Tiếu Ngọc Hoa (肖玉华), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán: +86-27-87424417
Từ Văn Quyên (徐文娟), thẩm phán: +86-27-87615795
Viện Kiểm sát quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán: +86-27-87802000

9. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Kim Sinh và ông Lý Văn Tùng bị giam giữ

Ông Trương Kim Sinh ở huyện Thanh Nguyên đã bị bắt tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Nhà của con gái bà bị lục soát vào ngày hôm đó.

Ông Lý Văn Tùng ở Thanh Nguyên cũng bị bắt vào ngày 29 tháng 5 bởi người của Cục Công an thành phố Mai Hà Khẩu và Đội An ninh Nội địa Thanh Nguyên. Nhà của ông bị lục soát, và hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của ông bị tịch thu.

Ông Trương và ông Lý hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam Mai Hà Khẩu.

Tham gia bức hại ông Trương và ông Lý:
trại tạm giam Mai Hà Khẩu +86-435-3227441
Lý Dũng Lâm (李勇霖), cục trưởng, Cục Công an thành phố Mai Hà Khẩu: +86-435-4308600, +86-435-4308601
Đổng Hải Phương (董海芳), phó cục trưởng: +86-435-4308610, +86-13943529988
Từ Văn Quảng (徐文广), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-435-4308615, +86-18043528106, +86-13732881777
Vương Quảng Nhân (王广仁), giáo đạo viên: +86-435-4308643, +86-13944578065

10. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Nguyệt Nga và bà Miêu Tiểu Thanh bị giam giữ

Bà Lý Nguyệt Nga và bà Miêu Tiểu Thanh ở quận Vu Hồng đã bị người của Đồn Công an Tề Hiền, quận Hòa Bình, bắt giữ vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hiện họ đang bị giữ trong đồn công an.

11. [Trùng Khánh] Bà Cung Tú Anh bị bắt giữ chính thức

Bà Cung Tú Anh, ở thị trấn Tây Bành ở khu quận Cửu Long Pha, đã bị bắt giữ tại Hàm Cốc, Bạch Thị Dịch vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Bà đã bị đưa tưới trại tạm giam Hoa Nham ở Cửu Long Pha. Gia đình bà không được phép vào thăm.

Bà Cung hiện đã bị bắt giữ chính thức.

12. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của bà Triệu Quế Anh đã chuyển sang viện kiểm sát

Bà Triệu Quế Anh bị Vương Đại Vĩ (đồn trưởng) cùng các cảnh sát khác của Đồn Công an Tứ Phong bắt giữ vào ngày 16 tháng 3 năm 2019, khi đang treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư.

Vụ án của bà Triệu đã được Viện Kiểm sát quận Hướng Dương phê chuẩn vào ngày 8 tháng 6 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Triệu:
Lưu Thần (刘臣), Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giai Mộc Tư: +86-13359630336
Từ Phú Đào (徐富涛): +86-13555587771
Ngô Úy (吴畏), Viên Kiểm sát quận Hướng Dương, thành phố Giai Mộc Tư: +86-13836667777
Ti Hồng Xương (司洪昌), trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư: +86-4548516999, +86-13512676111
Tôn Kiện (孙健), giám đốc, trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư: +86-4548519765, +86-15326698333
Hoắc Hữu Khố (霍有库), phó giám đốc: +86-13089681266

13. [Thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của ông Tôn Thụ Đường đã chuyển sang viện kiểm sát

Ông Tôn Thụ Đường bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Triệu Đông. Hồ sơ của ông đã được chuyển sang cho Viện Kiểm sát An Đạt.

14. [Thành phố Quế Dương, tỉnh Quý Châu] Thông tin bổ sung về hơn 20 học viên bị bắt giữ

Cảnh sát của Phân cục Công an Thị trấn Song Long đã bắt giữ hơn 20 học viên. Trong đó, bốn người bị còng tay và giam giữ riêng biệt tại cục công an. Các học viên khác bị đưa về các đồn công an ở địa phương nơi họ sinh sống.

Tòa án quận Nam Minh đã xét xử ông Lý Nguyên Hữu vào ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Tham gia bức hại các học viên:
Hồ Tuấn (胡骏), tổ trưởng, Tổ Kế hoạch – Xây dựng, Phân cục Công an Song Long: +86-13985153686
Nhâm Hiểu Ba (任晓波), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-85185518991
Đoạn Vịnh Hành (段泳宏), Cục Pháp chế: +86-85185579147
Phan Vĩnh An (潘永安), phó giám đốc, trại tạm giam quận Nam Minh: +86-85185799656
Đổng Quảng Quyền (董广权), giám đốc trại tạm giam quận Nam Minh +86-85185792329


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/388787.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178268.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share