[MINH HUỆ 4-1-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 4 thành phố hoặc quận ở 4 tỉnh, trong đó 4 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại vì đức tin của mình.

c2eaee7818e5b213c4f2d6ba80cb7d8c.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lữ Quan Như bị ngược đãi trong tù

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Vụ việc của bà Triệu Quế Hoa được trình lên tòa án

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tưởng Liên Hương chính thức bị bắt giữ

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Vụ việc của bà Vương Anh Hà được chuyển tới Viện kiểm sát

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lữ Quan Như bị ngược đãi trong tù

Ông Lữ Quan Như bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Ông bị đưa tới một trại tạm giam, ở đó ông bị thẩm vấn hàng ngày và bị ép đứng trong thời gian dài với chân bị cùm. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Gia đình của ông Lữ đã thuê một luật sư, nhưng trại tạm giam từ chối để luật sư gặp ông. Quần áo sạch và các nhu yếu phẩm hàng ngày cũng không được phép chuyển cho ông.

Các bên tham gia bức hại ông Lữ:

Lan Thừa Thủy (兰乘水), phó giám đốc, Sở Cảnh sát Đại Khánh, phụ trách Đội An ninh Nội địa: +86-13394663399, +86-13329501005

Phùng Hải Ba (冯海波), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-15045899010, +86-13089051888

Trương Viễn Lai (张远来), phó giám đốc Sở Cảnh sát Nhượng Hồ Lộ: +86-13394660023, +86-18603678111

2. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Vụ việc của bà Triệu Quế Hoa được trình lên tòa án

Bà Triệu Quế Hoa, 64 tuổi, bị Cao Dục Văn, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Liễu Hà, cùng các cảnh sát khác bắt giữ vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Thông Hóa.

Vụ việc của bà Triệu đã được trình lên viện kiểm sát vào tháng 10, và hiện đã được chuyển cho tòa án.

Các bên tham gia bức hại bà Triệu:

Vu Lập Dương (于立洋), trưởng phòng công tố, Viện kiểm sát: +86-435-6995631, +86-13844556800

Thiệu Trạch Kim (邵泽今), quan tòa: +86-435-7213635, +86-13944558811, +86-18626595759

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tưởng Liên Hương chính thức bị bắt giữ

Bà Tưởng Liên Hương bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát căn hộ của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác. Hiện bà đã chính thức bị bắt giữ, và đang bị giam ở trại tạm giam Diêu Gia.

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Vụ việc của bà Vương Anh Hà được chuyển tới Viện kiểm sát

Bà Vương Anh Hà, từ quận Tân Đô, đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thạch Dương Trường bắt giữ khi đang chăm sóc cho cháu ở nhà của con gái tại quận Cao Tân. Vụ việc của bà đã được gửi cho Văn phòng Công tố thuộc Viện kiểm sát Cao Tân.

Các bên tham gia bức hại bà Vương:

Tống Hoa (宋华), tổng chưởng lý, Viện kiểm sát quận Cao Tân: +86-18980069698

La Du Tương (罗渝湘), Vạn Nghị (万毅), Nguyễn Nghị (阮毅), phó tổng chưởng lý: +86-13708067023

Lý Phi (李飞): +86-18980069936

Vương Tuấn, công tố viên: +86-13880900920


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/4/380016.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174713.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share