[MINH HUỆ 01-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 10 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 14 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam/cầm tù, và ít nhất 8 học viên bị bắt giữ phi pháp.

af2dfb1397200fd943fb8adaac2157cc.jpg

1. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cố Xảo Linh bị giam giữ
2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Quách Thục Trân cùng một học viên khác bị bắt giữ
3. [Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hoa và bà Thường Hồng Hà bị bắt giữ
4. [Huyện Phong Ninh, tỉnh Hà Bắc] Ông Bạch Tân Quốc và năm học viên khác bị kết án tù
5. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và bà Tôn Mộng Oánh bị kết án tù
6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Trâu Hoa Hương bị bắt giữ
7. [Huyện Vạn Vinh, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Văn Hiên và ông Vương Văn Bân đang đối mặt vơi phiên tòa

8. [Thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam] Ông Kiều Hướng Dương đang đối mặt với phiên tòa
9. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Hứa Ngọc Phượng bị kết án tù
10. [Huyện Bình , tỉnh Hồ Nam] Ông Từ Khoan Hậu bị bắt giữ
11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tằng Tòng Quỳnh bị giam giữ
12. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Trần Dực Phi bị kết án bốn năm tù

1. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cố Xảo Linh bị giam giữ

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018, bà Cố Xảo Linh, ở nông trường Hưng Khải Hồ, Phân cục Khai hoang Nông nghiệp Mẫu Đan Giang, bị công an mặc thường phục của Đồn Công an Số 1, thành phố Mật Sơn bắt giữ khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố thành phố Mật Sơn. Bà bị tạm giữ phi pháp bảy ngày.

2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Quách Thục Trân cùng một học viên khác bị bắt giữ

Bà Quách Thục Trân và một học viên họ Lý, ở trấn Ngũ Khỏa Thụ bị bắt giữ khi đang phân phát lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công vào chiều ngày 31 tháng 12 năm 2018. Họ bị đưa tới một trại tạm giam.

Tham gia bức hại hai học viên:
Ngô Hiểu Đông (吴晓东), đồn trưởng, Đồn Công an Trấn Ngũ Khỏa Thụ: +86-15904409343, +86-431-83611468
Quách Phúc Vĩ (郭福伟), chính trị viên: +86-15500097110
Thường Thắng Lợi (常胜利), đồn phó: +86-15500097099
Kim Hải (金海), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Du Thụ: +86-15500091234
Vương Suất (王帅), trưởng phòng, Phòng 610: +86-18243160001
Giám đốc, trại tạm giam Thành phố Du Thụ: +86-431-83611857, +86-18643155622

3. [Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hoa và bà Thường Hồng Hà bị bắt giữ

Bà Dương Hoa và bà Thường Hồng Hà ở hương Hưng Hoa bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 12 năm 2018.

4. [Huyện Phong Ninh, tỉnh Hà Bắc] Ông Bạch Tân Quốc và năm học viên khác bị kết án tù

Ông Bạch Tân Quốc, ông Hác Ích Đức, ông Lưu Gia Phúc, ông Tùy Hải Đông, bà Nhâm Chiêm Hồng, và bà Hàn Tú Linh, ở trấn Hoàng Kỳ bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đầu năm 2018. Họ bị công an của Đội An ninh Nội đại Huyện Phong Ninh, Đồn Công an Trấn Thổ Thành, và Đồn Công an Hương Quật Lung Sơn bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Ông Bạch, ông Hác, ông Tùy và bà Nhâm được bảo tại ngoại.

Sau đó, Tòa án Huyện Phong Ninh đã đưa sáu học viên này ra xét xử vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Các bản án được ban hành vào tháng 6. Ông Bạch, ông Hác, và ông Lưu mỗi người bị kết án ba năm tù. Bà Nhâm, bà Hàn và ông Tùy mỗi người bị kết án bốn năm tù.

Ông Bạch và ông Hác đã bị đưa tới trại tạm giam Thổ Thành vào ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2018. Ông Lưu, ông Tùy, bà Hàn và bà Nhâm bị đưa tới Nhà tù Cao Phi Điếm vào ngày 18 tháng 12 năm 2018.

5. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và bà Tôn Mộng Oánh bị kết án tù

Ông Trình Pháp Đình và bà Tôn Mộng Oánh bị Tòa án Huyện Quyên Thành đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Thẩm phán Thôi Chiêm Cường đã kết án ông Trình hai năm hai tháng tù và phạt 3.000 tệ, bà Tôn hai năm tù và phạt 3.000 tệ.

Ông Trình và bà Tôn bị Vương Đức Kim, Mã Quý Lâm, và các công an khác của Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển bắt giữ vào ngày 28 tháng 5 năm 2018, nhà của họ bị lục soát.

Tham gia bức hại hai học viên:
Vương Đức Kim (王德金), công an, Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển: +86-18853016660

6. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Trâu Hoa Hương bị bắt giữ

Bà Trâu Hoa Hương ở Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật Uy Hải bị người của Đồn Công an Sơ Thôn bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân địa phương vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Uy Hải.

Tham gia bức hại bà Trâu:
trại tạm giam Thành phố Uy Hải: +86-631-5812775
Đồn Công an Sơ Thôn: +86-631-5709110

7. [Huyện Vạn Vinh, tỉnh Thiểm Tây] Bà Triệu Văn Hiên và ông Vương Văn Bân đang đối mặt vơi phiên tòa

Bà Triệu Văn Hiên ở huyện Vạn Vinh và ông Vương Văn Bân ở huyện Bình Lục bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Vạn Vinh. Họ bị giam trong trại tạm giam Huyện Vạn Vinh. Hiện hai người đang đối mặt với phiên xét xử phi pháp.

Tham gia bức hại hai học viên:
Triệu Kiến Kiệt (赵建杰), thẩm phán phụ trách vụ án, Tòa án Huyện Vạn Vinh: +86-13753943188

8. [Thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam] Ông Kiều Hướng Dương đang đối mặt với phiên tòa

Ông Kiều Hướng Dương, một người tàn tật, bị công an thành phố Trịnh Châu, công an thành phố Tân Trịnh, và người của Văn phòng Chính quyền Trấn Long Hồ bắt giữ tại nhà vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. Họ lục soát nhà ông Kiều và lấy đi các tài sản cá nhân của ông. Ông Kiều bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tân Trịnh. Gần đây, có thông itn cho hay ông sẽ bị đưa ra xét xử.

Tham gia bức hại ông Kiều:
Mã Thiệu Mẫn (马绍敏), phó bí thư đảng, trấn Long Hồ: +86-15333711837
Phạm Hồng Bân (范洪斌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-371-62696295, +86-18638195101
Thì Nghê Xương (时迎昌), giám đốc trại giam: +86-371-662695601
Tống Minh (宋铭), trỏng phòng, Phòng 610 Tân Trịnh: +86-371-62693082

9. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Hứa Ngọc Phượng bị kết án tù

Bà Hứa Ngọc Phượng bị báo công an khi đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, và bị bắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2018. Công an lục soát nhà bà và lấy đi điện thoại di động, thẻ căn cước quốc gia, và thẻ căn cước thành phố, 2.000 tệ tiền mặt, các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng, cùng ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Hứa bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Nam Kinh, và sau đó bị kết án tám tháng tù giam.

10. [Huyện Bình , tỉnh Hồ Nam] Ông Từ Khoan Hậu bị bắt giữ

Gần 12 người của Đồn Công an Tinh Sa đã đột nhập vào một quá ăn do con trai ông Từ Khoan Hậu sở hữu vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018. Họ lục soát quán và lấy đi một túi đứng các sách Pháp Luân Đại Pháp. Ông Từ, 62 tuổi, bị bắt và đưa tới trại tạm giam Thành phố Trường Sa.

Vợ ông Từ, bà Trần Ngẫu Hương, đã qua đời năm 2002 bởi bị bức hại trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lùng, thành phố Chu Châu.

11. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tằng Tòng Quỳnh bị giam giữ

Bà Tằng Tòng Quỳnh bị bắt và đưa tới trại tạm giam Thành phố Toại Ninh vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018. Bà bị giam giữ năm ngày.

12. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Trần Dực Phi bị kết án bốn năm tù

Bà Trần Dực Phi ở huyện Lâm Tây bị Tòa án Kỳ Khắc Thập Khắc Đẳng đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Bà bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 28 tháng 12.

Tham gia bức hại bà Trần:
Đồ Môn Bạch Âm (图们白音), cục trưởng, Cục Công an Kỳ Khắc Thập Khắc Đẳng: +86-476-5231101, +86-13946605078
Vương Phi (王飞), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-476-5231123, +86-15849968077
Lưu Tĩnh Khôi (刘靖魁), chánh án, Tòa án Kỳ Khắc Thập Khắc Đẳng: +86-476-5232396, +86-13304763611
Tang Thụy Thanh (臧瑞清), thẩm phán chủ tọa: +86-476-5222834, +86-13634763820


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/1/379618.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/17/174662.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share