Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2018] Mới đây, một cư dân Trùng Khánh 75 tuổi đã nhập viện sau 13 ngày bị buộc phải tham gia chương trình đào tạo nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Gia đình bà Đường Thiên Trinh nhận được thông báo của Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 rằng chương trình sẽ bắt đầu ngay ngày đầu tiên khi bà tới nhà tù (ngày 5 tháng 12) và bà không được thăm thân trong hai tháng. Ngày 18 tháng 12, họ nhận được cuộc gọi của nhà tù và được báo tin bà Đường nhập viện vì sỏi mật và huyết áp cao.

Mặc dù nhà tù tuyên bố bà Đường đã bị bệnh trước khi bị bắt giam nhưng gia đình bà không chấp nhận vì nếu vậy thì nhà tù đã không nhận bà.

Gia đình bà nói họ không thấy bà có triệu chứng nào trước đó và nghi ngờ bà bị như vậy là do bị tra tấn cường độ cao cả về thể xác lẫn tinh thần từ lúc bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Họ không biết bà ở đâu cho đến ngày 22 tháng 8, khi họ nhận được điện thoại từ trại tạm giam Long Nham. Trại tạm giam chỉ cho họ gửi quần áo nhưng không cho họ gặp bà.

Khi gia đình bà Đường tới trại tạm giam vào ngày 5 tháng 11, họ được thông báo rằng bà Đường đã bị xét xử vào ngày 25 tháng 10. Ngày 6 tháng 12, khi họ quay lại thì được thông báo rằng bà Đường đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Trùng Khánh từ hôm trước để thi hành bản án 3,5 năm tù.

Báo cáo liên quan:

Trùng Khánh: Bác sỹ 75 tuổi bị kết án 3,5 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378705.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/24/173737.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share