Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2018] Ngày 1 tháng 11 năm 2018, Tô Vệ Sấm và ba nhân viên khác thuộc phòng Cảnh sát quận Đào Thành và đồn Công an thị xã Đại Ma Sâm đã đột nhập vào nhà bà Dương Thất Tinh. Không nói lý do, họ đã cưỡng ép người phụ nữ 73 tuổi này lên xe cảnh sát. Bà Dương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Hành Thủy.

Bà Dương là một học viên Pháp Luân Công sống ở thôn Hầu Lưu Mã, xã Đại Ma Sâm, quận Đào Thành, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Bà bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2017 vì dán các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tại thôn Hồ Gia lân cận, và bị một viên chức thôn tên Hô Thư Cương đưa đến đồn công an Ma Sâm. Lúc đầu bà bị giam giữ hành chính phi pháp ba ngày ở đồn công an, sau đó bà bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Hành Thủy.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, bà bị Tòa án quận Đào Thành, thành phố Hành Thủy xét xử. Khi luật sư của bà yêu cầu Hô Thư Cương, người đã đưa bà đến đồn công an có mặt tại tòa, quan tòa Trương Dĩnh ngay lập tức hoãn phiên tòa lại.

Trong khi bị giam giữ, bà Dương đã bị ngược đãi khiến thể trạng yếu đi. Trong một lần bị ngã, xương đùi phải của bà bị gãy, vì thế bà không thể tự chăm sóc bản thân. Sau đó Tòa án quận Đào Thành đã thả bà ra theo diện bảo lãnh.

Ngày 1 tháng 11 năm 2018, bà Dương lại bị bắt. Các viên chức cảnh sát bắt bà không muốn làm vậy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác bởi đó là lệnh của cấp trên, đặc biệt là lệnh của quan tòa Trương Dĩnh và các viên chức tòa án khác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377277.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173416.html

Đăng ngày 02-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share