[MINH HUỆ 16-8-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh. Theo báo cáo này, 17 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 11 học viên bị bắt giữ phi pháp.

3c4151df646f5122910fdb0fdbcd0efe.jpg

1. [Thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh bị bắt giữ
2. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên đang bị xét xử
3. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Đức Lượng bị kết án năm năm tù giam
4. [Trùng Khánh] Ông Chu Đức Phú bị bắt giữ
5. [Trùng Khánh] Bà Hứa Hiểu Cầm hiện chưa rõ tung tích
6. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Giả Diễm Phượng bị giam giữ
7. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ
8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Kim Linh bị bắt giữ
9. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Hải Yến bị bắt giữ
10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà La Lan và bà Cảnh Đăng Tần bị bắt giữ
11. [Thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm] Bà Biệt Lệ Hoa bị kết án năm năm tù giam
12. [Trùng Khánh] Ông Trương Quân và bà Đường Tố Trân bị bắt giữ
13. [Thượng Hải] Bà Ngô Dục Cầm bị giam giữ
14. [Huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Đồng Vinh bị giam giữ

1. [Thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 3 năm 2018, bà Vương Truyền Anh và bà Nhâm Tú Anh, làm việc tại Công ty Thép Lai Vu, bị người của đồn Công an Thành Tử Pha, khu Cương Thành bắt giữ. Họ bị đưa tới trại tạm giam Lai Vu.

Bà Nhâm được thả ra sau 37 ngày bị giam giữ, còn bà Vương hiện vẫn đang bị giam giữ.

Các bên tham gia bức hại bà Vương và bà Nhâm:

Vương Hòa Vĩnh, Đồn Công an Thành Tử Pha: +86-634-5646230, +86-13561738999
Nghê Hâm, Đồn Công an Thành Tử Pha: +86-634-5646136, +86-13306348778
Tô Quốc Hoa, Phân Cục Công an khu Cương Thành: +86-634-5646001, +86-634-6287261
Trịnh Tử Hoa, Đội An ninh Nội địa: +86-634-5646012, +86-13616342777

2. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên đang bị xét xử

Ông Lý Vĩ Đòa, ông Vương Vĩnh Sinh, ông Quốc Thế Du, ông Cốc Lâm Kiệt, và bà La Lệ, bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Liêu Dương. Họ bị xét xử tại Tòa án khu Bạch Tháp vào ngày 16 tháng 8 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại sáu học viên:
trại tạm giam Thành phố Liêu Dương: +86-419-4123041

3. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Đức Lượng bị kết án năm năm tù giam

Ông Trình Đức Lượng bị Tòa án Khu Phát triển Yên Đài kết án năm năm tù giam.

Các bên tham gia bức hại ông Trình:
Vương Xuân Sinh, Cục trưởng Cục Công an Khu Phát triển Yên Đài: +86-18660066777, +86-535-6380811
Hồ Côn Tá, chính ủy: +86-18653566333, +86-5356380812
Phương Hoành, cục phó: +86-18660066789, +86-5356380813
Lưu Vĩnh Khôn, Trưởng Phòng 610 Khu Phát triển Yên Đài: +86-13805358231, +86-535-6396918, +86-535-6396692

4. [Trùng Khánh] Ông Chu Đức Phú bị bắt giữ

Ông Chu Đức Phú ở thị trấn Đồng Quán Dịch, khu Cửu Long Pha, bị vây bắt vào đầu tháng 8 năm 2018, trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thị trấn Đào Gia, khu Cửu Long Pha.

5. [Trùng Khánh] Bà Hứa Hiểu Cầm hiện chưa rõ tung tích

Bà Hứa Hiểu Cầm ở khu Vĩnh Xuyên bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 5 năm 2018. Có một vài học viên đã tới trại tạm giam, nơi bà Hứa bị giam giữ trong hơn một tháng, để gửi tiền vào tài khoản chi tiêu của bà Hứa. Quan chức trại tạm giam bảo họ rằng không có người như vậy ở đó. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Hứa.

6. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Giả Diễm Phượng bị giam giữ

Bà Giả Diễm Phượng ở thành phố Đông Ninh, bị người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Tuy Phân Hà bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 14 tháng 8 năm 2018. Ba người bạn của bà cũng có mặt tại nhà bà lúc xảy ra vụ bắt giữ. Họ bị đưa tới Đồn Công an Kiến Thiết.

Ba người bạn của bà Giả đã được thả ra vào buổi chiều cùng ngày, còn bà Giả vẫn bị giam giữ.

Các bên tham gia bức hại bà Giả:
Phân Cục trưởng, Phân Cục Công an Lâm Nghiệp Đông Ninh: +86-4533659838
Phân Cục phó: +86-4533659837
Trương Đông Nhất, Đội phó Đội An ninh Nội địa Thành phố Tuy Phân Hà
Vương Nhạc Cương, cục trưởng, Cục Côn an Thành phố Tuy Phân Hà

7. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Hoàng Liên Phương cùng ba học viên khác ở huyện Phân Nghi bị người của Đội An ninh Nội địa Phân Nghi và Đồn Công an Thành Tây, thị trấn Phân Nghi bắt giữ vào chiều ngày 6 tháng 7 năm 2018.

Bà Hoàng bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Tân Dư, còn ba học viên khác đã được trả tự do sau 15 ngày giam giữ.

Các bên tham gia bức hại bốn học viên:
Triệu, chính trị viên, Đội An ninh Nội địa huyện Phân Nghi: +86-4533659837
Trương, đồn trưởng, Đồn Công an Thành Tây: +86-18707909555

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Kim Linh bị bắt giữ

Bà Trương Kim Linh bị bắt giữ vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2018.

9. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Hải Yến bị bắt giữ

Bà Lưu Hải Yến ở huyện Quảng Bình bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 7 năm 2018.

10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà La Lan và bà Cảnh Đăng Tần bị bắt giữ

Bà La Lan, ngoài 60 tuổi và bà Cảnh Đăng Tần, ngoài 50 tuổi, ở huyện Duyên Thọ, bị báo với chính quyền và bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 8 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của hai bà.

11. [Thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm] Bà Biệt Lệ Hoa bị kết án năm năm tù giam

Bà Biệt Lệ Hoa làm việc ở Nhà máy Điện Song Liêu đã bị Từ Cường, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Song Liêu và Đồn Công an Liêu Tây bắt giữ vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Song Liêu và trại tạm giam Tứ Bình.

Viện Kiểm sát Song Liêu đã truy tố bà Biệt. Bà bị Tòa án Song Liêu xét xử vào tháng 4 năm 2018, bà bị kết án năm năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Tham gia bức hại bà Biệt:
Vương Cẩm Oánh, thẩm phán trưởng, Tòa án Thành phố Song Liêu: +86-18628788029

12. [Trùng Khánh] Ông Trương Quân và bà Đường Tố Trân bị bắt giữ

Ông Trương Quân và bà Đường Tố Trân ở huyện Giang Bắc, bị bắt giữ tại một căn hộ đi thuê tại khu chợ Bàn Khê vào buổi chiều ngày 14 tháng 8 năm 2018. Họ bị đưa tới Đồn Công an Thạch Du Lộ ở khu Du Trung.

Trong ngày hôm đó, ông Trương bị những người của ban quản lý khu phố đưa về nhà, còn bà Đường bị tống giam

Bên tham gia bức hại ông Trương và bà Đường:
Đồn Công an Thạch Du Lộ: +86-23-68575962

13. [Thượng Hải] Bà Ngô Dục Cầm bị giam giữ

Bà Ngô Dục Cầm ở Thôn 5 Nghi Xuyên, khu Phổ Đà, bị người của Đồn Công an Nghi Xuyên Lộ và Đội An ninh Nội địa Phổ Đà bắt giữ vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Ngô bị giam giữ trong trại tạm giam Phổ Đà.

Các bên tham gia bức hại bà Ngô:
Đồn Công an thôn mới Nghi Xuyên: +86-21-22048223
Đội An ninh Nội địa: +86-2162441195, +86-2162440543
Hoàng Lâm Quân: +86-2122049427

14. [Huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Đồng Vinh bị giam giữ

Ông Lưu Đồng Vinh bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Hiện ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Tín Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372510.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171713.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share