Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 3-8-2018] Một cư dân ở Thành phố Đường Sơn đã bị kết án tù vì đức tin của mình và tòa án địa phương đã cố gắng ngăn cản ông nộp đơn kháng án nhưng không thành công.

Ông Vương Bảo Sơn bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Mặc dù Viện Kiểm sát Quận Phong Nhuận Khu đã hai lần trả lại trường hợp này cho cảnh sát địa phương, nhưng cảnh sát vẫn tái đệ trình trường hợp của ông sau đó. Viện Kiểm sát Quận cuối cùng đã chuyển trường hợp này lên Viện Kiểm sát Thành phố Tuân Hóa ở cấp cao hơn vào ngày 27 tháng 2 năm 2018.

Ông Vương đã xuất hiện ở Tòa án Thành phố Tuân Hóa ngày 9 tháng 5 và bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vào ngày 12 tháng 7.

Tòa án đã trao phán quyết cho trại tạm giam Phong Nhuận Khu, nơi ông Vương đang bị giam giữ, vào ngày 17 tháng 7.

Gia đình ông Vương không hề biết án tù này cho đến ngày 27 tháng 7 khi họ đến thăm ông ở trại tạm giam. Ngay lập tức họ liên hệ với luật sư của ông và luật sư cũng nói ông không nhận được bất kỳ thông báo nào từ tòa án.

Luật sư gọi điện cho tòa án ngay lập tức và biết rằng ngày 27 tháng 7 là ngày cuối cùng để nộp đơn kháng án. Ông hỏi tòa án tại sao họ không đưa cho ông một bản phán quyết đối với thân chủ của mình. Nhân viên ở đó nói rằng họ đã gửi một bản cho ông qua đường bưu điện nhưng luật sư chưa bao giờ nhận được gì cả.

Tòa án đã đồng ý cho luật sư nộp đơn kháng cáo cho thân chủ của mình đến thứ 2 ngày 30 tháng 7. Luật sư đã đến gặp ông Vương trước vào ngày 30 tháng 7 và biết được rằng thân chủ của mình đã viết đơn kháng án vào ngày 19 tháng 7 nhưng tòa án không cử người đến nhận hồ sơ sau khi nhận được điện thoại từ trại tạm giam.

Luật sư gọi điện cho tòa án khi ông đang trên đường đến đó. Ông bảo nhân viên tòa án rằng thân chủ của mình đã viết đơn kháng án, và nhân viên này hỏi đơn có được viết trong thời hạn kháng án ban đầu (27 tháng 7) hay không. Tòa án đã nhận đơn kháng án và đăng ký trường hợp này sau khi xác nhận rằng đơn đã được viết trước hạn cuối.

Luật sư cũng sớm nhận được một cuộc điện thoại từ hãng luật của mình sau khi ông rời trụ sở của tòa án, thông báo thư của tòa gửi cho ông vừa mới đến văn phòng. Thư đề ngày 25 tháng 7, chỉ 2 ngày trước thời hạn kháng án ban đầu.

Gia đình ông Vương và luật sư của ông nhận thấy rằng tòa án địa phương đã cố gắng ngăn chặn ông Vương nộp đơn kháng án bằng cách không gửi cho luật sư của ông một bản phán quyết hay đến nhận đơn kháng án của ông từ trại tạm giam đúng thời hạn.

Các bài viết liên quan:

http://vn.minghui.org/news/84537-hoc-vien-phap-luan-cong-van-bi-giam-giu-mac-du-ho-so-vu-an-da-bi-tra-lai-do-khong-du-chung-cu.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/3/371995.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171405.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share